Kräftor gillar varmt vatten

Magnus Johansson har inlett årets kräftfiske, men än är fångsten inte så stor på grund av att de större kräftorna ligger och byter skal. Foto: (Arkiv): BJÖRN PALMQVIST
Textstorlek:

Den långvariga värmeböljan som nu värmt upp även sjövattnet är positivt för kräftorna, de gillar det.
Yrkesfiskaren Magnus Johansson har inlett årets kräftfiske, men på grund av skalbyte är fångsten inte så stor ännu.

För drygt en vecka sedan startade Magnus Johansson, med hemmahamn i Aspa, årets kräftfiske.

Som yrkesfiskare har han rätt att fiska kräftor året om, men väljer att endast fiska under säsong och då med början i juli.

Hans uppfattning är att det är positivt för kräftorna med varmare vatten, de blir mer alerta.

Men konstaterar samtidigt att ömnsningen av skal blir lite förändrad i tid.

– Hanarna byter skal nu, så fisket har inte varit så värst i inledningen, säger han.

På djupare vatten har honorna dessutom fortfarande yngel under strjärten, och de borde kläckt redan, menar Magnus.

Honorna byter inte skal förrän de har kläckt:

– Det innebär att de inte börjar ömska skal förrän om ett par veckor, kanske tre, gissar han.

Det hänger lite på hur bottnarna ser ut och hur djupt det är, men under tiden för skalbytet är de inte fångbara, eftersom de inte rör sig och går in i burarna.

– Under skalbytet kryper de in i hålor och under stenar för att skydda sig. De blir ju som gelé i kroppen vilket gör att många blir uppätna om de inte ligger i skydd, förklarar Magnus.

Allmänna kräftfisket i Vättern tar sin början fredagen den 10 augusti och pågår fram till och med söndag 9 september.

Fisket får ske under helger från fredag klockan 17 till söndag klockan 17.

Minimimåttet är 10 centimeter mätt från pannspets till stjärtspets, allt under det ska gå tillbaka i sjön.

– Det är i dag svårt att säga i dag hur fisket kommer att se ut då, och hur långt skalbytet nått.

Tillgången av kräftor i norre delen av Vättern uppskattas vara som tidigare år.

– Just nu är det dock mycket smått i burarna, och det är väl för att de större ligger och byter skal, konstaterar Magnus Johansson.

Det finns ett regelverk att läsa in och hålla sig till om man deltar i det allmänna fisket som fritidsfiskare:

Ett krav är att flyktöppningar, för mindre kräftor, ska finnas i burarna.

Man får bara fiska på allmänt vatten, alltså allt som inte är enskilt, enkelt förklarat. Strandvattenregeln gäller allt vatten inom 300 meter från fastland eller ö som är minst 100 meter lång. Ytterligare regler finns att läsa i lagen om gräns mot allmänt vattenområde.

Fiske får ske med högst sex burar per person.

Kräftburen ska dessutom vara utmärkt med fiskekula i rött, orange, gult eller vitt med bokstaven F (fritidsfiskare) och den fiskandets namn och kontaktuppgifter.