Flexbuss i Karlskoga startar i september

I september är det meningen att anropsstyrd flexbusstrafik ska dra igång i Karlskoga. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Karlskoga kommer att få anropsstyrd flextrafik. Ambitionen är att trafiken ska kunna starta under september.

Region Örebro län och Karlskoga kommun är nu överens om att utveckla så kallad anropsstyrd flexbusstrafik.

Ett beslut om att godkänna en avsiktsförklaring med Karlskoga kommun har tagits av regionen. Det ska ses som ett led i utvecklingen mot en mer flexibel kollektivtrafik för de som inte arbets- eller studiependlar. Det handlar alltså om ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken.

Flextrafik i Karlskoga tätort föreslås införas bara dagtid och inte på söndagar. Kostnaderna för det här ska delas mellan Karlskoga kommun och regionen. Preliminärt beräknas kostnaderna till mellan en och en halv till två miljoner kronor om året.

När det gäller upphandling av fordon så kommer det att ställas krav på förnyelsebara drivmedel.

När projektet hållit på ett tag så ska det utvärderas fortlöpande. Avsikten är att etablera anropsstyrd flextrafik som en långsiktig del i stadstrafiken i Karlskoga.