98 av 100 bältade

På bilprovningen kontrolleras alltid att bältena är fullt funktionsdugliga. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Vi är bra i Sverige på att använda bilbälten. 98 av 100 gör det, i snitt.
Men ungdomar slarvar mer än vuxna.

Bältesanvändningen hos ungdomar mellan 12 och 18 år är betydligt lägre än hos äldre personer.

Det konstaterar försäkringsbolaget Folksam som gjort en egen studie över bältesanvändningen bland unga som skadats i bilolyckor.

När det gäller passagerare i framsätet så är det 96 procent av de som är över 25 år som använder bälte.

I baksätet är det 91 procent som gör det.

Men i åldersgruppen 12-18 år så är det bara 91 av 100 som är bältade i framsätet. I baksätet är det 87 procent.

Det gäller bilar utan bältespåminnare. Där sådan påminnare finns är det 97-98 procent av både unga och vuxna som använder bilbälte i framsätet. 92 procent i baksätet.

Som ett resultat av undersökningen skriver försäkringsbolaget, i en presskommentar, att det effektivaste sättet att öka bältesanvändningen är en bältespåminnare.