Vård- och omsorgsboende i Odensbacken 2023

Elisabeth Malmqvist.
Textstorlek:

– 2023 kan det nya omsorgsboendet vara klart i Odensbacken.
Det säger Elisabeth Malmqvist, politisk sekreterare för Centern till Länsposten.

Det har fattats ett igångsättningsbeslut om det nya boendet. Förslaget innebär att behålla befintlig tomt i Odensbacken men riva och bygga nytt.

Det är dock inte gjort i en handvändning.

Så här säger Elisabeth Malmqvist:

– För det första är det jätteviktigt att kunna leva kvar där man bott, kanske större delen av sitt liv. Då måste det finnas ett modernt äldreboende.

– Men nu måste vi först hitta andra platser (tillfälliga) åt de som bor där nu, sedan riva, därefter bygga nytt.

– Och just nu finns det inga lediga platser vilket är lite frustrerande. Allt tar alltså tid. Men vi hoppas det hela ska vara klart år 2023.

Per-Åke Sörman är ansvarigt kommunalråd:

– Att få till ett modernt och fungerade vård- och omsorgsboende i Odensbacken har varit politiskt prioriterat länge. Men av olika anledningar har det dragit ut på tiden. Jag är inte nöjd med processen, men det känns skönt att kunna ge bygden besked om en tidsplan.

Jan Johansson (S), vice ordförande i program social välfärd:

–Det kräver en evakuering av de boende under själva byggprocessen. Det kommer så småningom att lösas vid det vård- och omsorgsboende som planeras i Brickebacken, vid Saxons park.

– Nu tar vi fram en lösning som blir bra för de boende i Askenäs idag, men också för Odensbackens framtida utveckling.