Svårt att hitta mammografiläkare

Regionen har gjort en upphandling för att säkra god bröstcancervård på länets sjukhus. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Nu har regionen gjort upphandlingar för att säkra god bröstcancervård på USÖ samt Karlskoga och Lindesbergs lasarett.

Det är svårt att hitta mammografikompetens. Det är svårigheter att rekrytera och därmed långvariga problem med fast anställda specialistläkare. Den här bristen finns i hela landet, och även internationellt.

Därför har Region Örebro län, för att säkra tillgången till mammografiundersökningar, och även granskning av röntgenbilder, upphandlat med tre företag. De ska leverera nämnda tjänster till vår region med start nästa år.

Det handlar om 88 miljoner kronor och avser tiden fram till utgången av år 2021.

Unilab AB heter företaget som fått uppdraget att bedriva verksamheten.

Mammografin kommer fortsatt att utföras i lokalerna på USÖ, men personalen anställs av den externa aktören.

Upphandling har även skett när det gäller distansröntgen av bilder från Lindesbergs och Karlskoga lasarett. Där heter företaget Direct Diagnostic Alliance.

Jourgranskning kommer att utföras av ett tredje internationellt företag.

Ett mått på vad det handlar om är att det förra året gjordes en bit över 200.000 röntgenundersökningar inom regionen.

Enligt regionen kommer patienter som besöker mammografin inte att påverkas eller märka någon skillnad mot idag. Rutinkontroller (screening) kommer att ske som vanligt, liksom uppföljning av bröstcancer.