Socialdemokraterna i Kumla backar om Viaområdet

Textstorlek:

Som vi tidigare berättat, både här i Länsposten och Svea Jord & Skog, la Kumla kommun tidigare i våras ett förslag till översiktsplan, där 300 hektar högproduktiv åkermark i Byrstaområdet, nära brandstationen, var inritad för byggnation av logistikanläggningar och industri. Nu verkar det som kommunledningen, (s) backar.

I området finns både produktionsjordbruk och ett hundratal boende. Nu verkar det som Socialdemokraterna som leder den styrande majoriteten i Kumla gör en pudel. Så här skriver man på sin Facebooksida:

”Vi socialdemokrater har lyssnat på de boenden i Byrsta när det gäller samrådet/förslaget på översiktsplanen, säger Katarina Hansson kommunstyrelsens ordförande. Vi kommer att föreslå en betydande minskning gällande verksamhetsområdet och att kommunens tjänstepersoner får återkomma med förslag på var den ska ligga.”

Samrådstiden går ut den 24 juni. Hur socialdemokraternas kovändning kommer påverka förslaget till översiktsplan återstår att se.

Läs även: Kommunen vil växa, men inte av livsmedelsproduktion , Bästa marken styrker med samt: De kan förlora all sin mark