Rekordväxande turism

Wadköping är ett av länets stora besöksmål. Men visst kan det bli ännu bättre. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Turismen i länet har växt rekordartat. Mellan 2012 och 2017 växte den med 69 procent.

Det är Region Örebro läns nämnd för tillväxt som presenterar de glädjande siffrorna.

Siffrorna visar att vårt län är det län som ökat turismen mest, i procent, under de nämnda åren.

Det betyder också en stadig ökning av antalet sysselsatta inom näringen.

Nu tar regionen ett mer samlat grepp om turismen i länet. Regionrådet Irene Lejegren till Länsposten:

– Nu kommer länets kommuner och regioner att tillsammans, och tydligt, sätta ytterligare fokus på att utveckla destinationer och även samordna marknadsföring.

Det är i huvudsak inom tre områden som samordningen kommer att ske.

1. Internationella kontakter.

2. Destinationsutveckling.

3. Bergslagen cycling.

4. Omvärldsbevakning och analys.

Det finns även något som heter Örebroregionens Turismakademi. Det är en utbildningsenhet för aktörer inom besöksnäringen. Målet är att skapa fler lönsamma företag som genererar fler arbetstillfällen.

Men det saknas inte utmaningar. De främsta är att öka den digitala kunskapen, öka affärskunskaper, fler boenden med relativt hög standard = ökad bäddkapacitet, samt att anpassa länets utbud mera till internationella målgrupper.