Pensionerade 40-talister har bra ekonomi

40-talisterna har fått en bättre ekonomi som pensionärer än när de var i 50-årsåldern. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

40-talisterna har högre ekonomisk standard som pensionärer än som 50-åringar.
Detta enligt Statistiska Centralbyrån som kartlagt det ekonomiska läget för gruppen.

Den grupp av befolkningen som är 65 år och äldre har, precis som befolkningen i helhet, haft en stor ökning av den ekonomiska standarden under 2000-talet, konstaterar SCB.

Dagens pensionärer har alltså bättre ekonomisk standard än dem som var pensionärer förr. Särskilt 40-talisterna lyfts fram i den här nya SCB-rapporten.

En stor majoritet av 40-talisterna hade högre ekonomisk standard förra året, än 1999 då de befann sig i yrkesverksam ålder.

Av dem som föddes 1949 hade 83 procent en högre standard då de var 67 år, än de hade som 50-åringar i slutet av förra seklet.

För de personer som föddes 1943-1947 var andelen högre än 50 procent. Av dem som föddes 1948 så har 78 procent fått en bättre ekonomi som pensionärer.

En huvudförklaring är att de personer som föddes under senare delen av 40-talet har haft många år med stigande reallöner, mellan 1999 och det året de gick i pension.

SCB: ”Det innebär att den minskning av inkomsten som de allra flesta får när de går i pension inte blev större än att de hade ungefär samma ekonomiska standard det år de fyllde 70 som hade när de var 56 år och aktiva”.

I 50-årsåldern är det många som ännu har hemmavarande barn. När barnen flyttar ut blir det en kraftig ökning av den ekonomiska standarden.