Ny cykelväg förbi Rinkaby till Glanshammar

Textstorlek:

En ny gång- och cykelväg byggs nu mellan Örebro och Glanshammar, där bland annat Rinkaby passeras. Vintern 2019/20 beräknas den vara klar för trafik.

Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg utmed väg 823 mellan Örebro och Glanshammar för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Byggstart var nu i maj 2018 och allt ska stå klart vintern 2019/2020.

Man vill skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna. Den planerade gång- och cykelvägen längs väg 823 är separerad från övrig vägtrafik.

Trafikverket hoppas att åtgärden leder till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.

Dessutom planeras för ledningsarbeten som behöver göras i samband med byggandet av cykelvägen. Vissa ledningar ska ligga under själva cykelvägen, andra ledningar måste ligga under vägdiket.

Ledningsägarna gör förberedande projekteringar och har tagit kontakt med de markägare som berörs av ledningsarbetena. Vissa av arbetena kan vara störande och framkomligheten kan vara nedsatt under byggtiden.

Trafikverket hoppas därför att den som bor nära har förståelse och ser fram emot att cykla på den nya vägen.

Den nya cykelvägen välkomnas även av alla de motionscyklister som brukar åka Hemfjärden runt, via Ässundet och Ässön.

De förbättrade åtgärderna kan nu öka frekvensen av användare av motionsslingan. Det får vi alltså se resultatet av först sommaren 2020.

Örebrokorpen har tidigare skött Ässundets kaférörelse och transporterat över cyklister till Ässön med flotten Åbäket. Men sedan de gått i konkurs under våren blev många cyklister oroliga. Plus även räkmackeälskare, förstås.

Men som vi kunde rapportera om förra veckan här i Länsposten så gick Samverkarna i Glanshammarsbygden in och ställde allt till rätta. Och alla cyklister kunde pusta ut.

Cykelleden Hemfjärden runt är en cirka 40 kilometer lång markerad cykelled som börjar vid Slussen i Örebro och följer norra sidan av Svartåns nedre del.

Leden är markerad med skyltar i mörkblå bottenfärg och tryck i vitt. Man kan cykla leden i båda riktningarna.