Nej till abortförbud på Irland

Textstorlek:

Det har just hållits en omröstning på Irland om rätt till abort.På Irland råder ett närmast totalt förbud mot aborter. Att göra abort kan ge upp till 14 års fängelse. Abortförbudet har haft stöd bland befolkningen. Nu i folkomröstningen var nejsidan, som inte ville ändra förbudslagen, stark bland de äldre. Det räckte inte, utan det blev ett mycket kraftigt ja till att tillåta abort. Lagen kommer att ändras så snabbt som möjligt.

I vårt land gäller att det är helt fritt att göra abort fram till adertonde veckan och motståndet mot detta är mycket begränsat. Det rör sig främst om enstaka individer, som får stor uppmärksamhet. Jag tänker på barnmorskan, som inte fick tjänst som barnmorska för att hon vägrade medverka vid aborter. Abortmotståndarnas argument mot abort är att fostret har ett eget liv alltifrån befruktningsögonblicket. Det finns ingen skillnad på det och människor som fötts.

Det trista i allt om aborter är ju att de är helt onödiga och inte skulle behöva förekomma.Om alla alltid använde preventivmedel, så skulle vi ha mycket få aborter att diskutera.Tyvärr så är de mest rabiata abortmotståndarna också emot preventivmedel, eftersom de förhindrar att liv blir till. Men det är ju en sak för sig. Vi har det läge vi har. Då måste vi bestämma oss för, hur vi moraliskt skall ta ställning. Abortmotståndare har bara en tanke i huvudet och det är att aborter är fel. De bryr sig inte om följderna för de kvinnor, som skulle vilja få abort, men förvägras det. I USA finns proliferörelsen, en rörelse som kämpar för livet. Vilkas liv? Fattiga människor som blir ofrivilliga föräldrar, vilket liv får de?Det är ju viktigt att fråga sig.

Det finns en argumentation, som funnits länge och som bidragit till att debatten hamnat helt fel. Det är, när det hävdas att kvinnor har rätt till sin egen kropp. Det är en oerhört begränsad syn på vad frågan gäller. Det handlar faktiskt om rätten till sitt eget liv. En ofrivillig graviditet, utan rätt till abort begränsar många gånger livet för den eller de som råkar ut för det. Då kommer man till frågan vilket ansvar abortmotståndare tar för det. Det är tyvärr så attderas engagemang upphör vid att säga nej till abort. Det kostar dem ingenting. Man borde kräva av dem engagemang för att underlätta livet för dem som blivit föräldrar mot sin vilja. För att ta några exempel. Är de beredda att stödja dem ekonomiskt? Kan de tänka sig att ställa upp som familjestödjare och hjälp med barnpassning? Nej det skulle kräva något av dem.

Det viktiga för samhället är att verka för är allas rätt till ett bra liv, något som abortmotståndare inte bryr sig om. En förutsättning för att ett barn skall få ett bra liv, är att det är önskat. Det är självklart att de flesta ofrivilliga födslar leder till att barnen får det bra och att föräldrarna är glada för dem. Men det är orimligt att en kvinna skall tvingas föda fram ett barn mot sin vilja. Varje barn har rätt att vara önskat. Det är en av flera förutsättningar, för ett gott liv. Detta har jag skrivit efter omröstningen på Irland. Förhållandet i Sverige är ju helt annorlunda, men det finns även i vårt land människor, som är benhårda abortmotståndare.