Hur minska utsläppen?

Textstorlek:

Alla partier utom SD är eniga om att minska flygets klimatutsläpp via en nationell strategi. Men hur?– Öka användningen av förnybart biojetbränsle, säger Centerpartiets riksdagskandidat, Helena Wilhelmsson till Länsposten.

Det råder stor politisk enighet om att minska flygets klimatutsläpp. Däremot svag vilja att ta bort subventioner. Alla riksdagspartier, utom SD, vill minska flygets klimatpåverkan via en nationell strategi för detta.

När Länsposten ställer frågan om flygets miljöpåverkan till flygplatschefen på Örebro flygplats, Mikael Smedberg, säger han:

– Om vi bara kan hitta rätt väg när det gäller bränslet, så är flyget det klimatsmartaste kommunikationsmedlet. Men det pågår mycket forskning kring det här, och gradvis blir vi som bransch bättre hela tiden.

Så här ser det ut, parti för parti, om inställningen till att klimatkompensera flyget via en nationell strategi. Världsnaturfonden står bakom undersökningen.

SD. Nej.

KD. Ja Krav på iblandning av biobränsle, utveckla ny teknologi.

MP. Ja. Införande av flygskatt är en fråga MP kämpar hårt för.

M. Ja. Vill utveckla reduktionsplikt för flyget. Minska konsumtionsbaserade utsläpp, inklusive flyget.

S. Ja. Vill se ytterligare miljödifferensiering av start- och landningsavgifter. Obligatoriskt att klimatkompensera när man köper biljett. Utred fler styrmedel.

L. Ja. Höj omställningstempot inom flygbranschen. Öka användingen av förnybart bränsle.

V. Ja. Skärpta styrmedel för att minska flygets utsläpp. Orimligt att flygbränslet inte ska beskattas.

C. Ja. Åtgärder för att främja användning av biobränsle för flyget.

Länsposten träffade riksdagskandidaten Helena Wilhelmsson, på Örebro flygplats, när hon just informerat sig om flygets miljöpåverkan.

–  Vi har föreslagit en satsning på 750 miljoner kronor för att påskynda utvecklingen av bioflygbränsle från skogsråvara och teknikutveckling inom flyget. Vi vill höja omställningstempot.

– Det här är rätt väg att gå. Det gynnar dels inhemsk produktion, dels minskar det utsläppen, vilket inte flygskatten gör.

– Vi vill även införa en obligatorisk klimatdeklaration i reklam och vid bokning av flygresor.