Flest cykelolyckor sker till och från skolan

Kronprinsessan Victoria som gott föredöme när det gäller att ha på sig hjälm vid cykling. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

De flesta cykelolyckor sker på väg till eller från skolan.
Bland annat därför har regeringen nu lyft frågan om hjälmtvång fram till 18 års ålder.

I nuläget är det hjälmtvång till att barnet fyller 15 år. Den lagen infördes 2005. Men det vill regeringen ändra på och kommer att föreslå en ny lag där det blir obligatoriskt att bära hjälm till man fyller 18 år.

Samtidigt har försäkringsbolaget Folksam gjort en undersökning som visar att en fjärdedel av cykelolyckor med barn inblandade, sker under färd till och från skolan. Olyckorna sker på gång- eller cykelbanor.

Årligen skadas 2800 barn så allvarligt i cykelolyckor att de måste uppsöka sjukhus.

Undersökningen lyfter fram att olyckorna ofta har sin orsak i brister på drift och underhåll av cykelvägarna.

I den här studien så visar det sig, att efter tio års ålder så ökar andelen barn med huvudskador med ungefär en procentenhet per år.

Vid 15 års ålder så visar det sig huvudskador uppstår vid runt tio procent av cykelolyckorna.

Det visar sig också att användningen av hjälm minskar drastiskt efter tio års ålder. Från 93 procents användning på tioåringarna till 16 procent på de som är 17 år.

Två av tre av alla skallskador hade kunnat undvikas om hjälm använts.

En som föregår med gott exempel här är kronprinsessan Victoria, som alltid bär hjälm när hon cyklar. Det gäller både privat, och som på bilden, i officiella sammanhang. Som när hon besökte Närke för ett tag sedan.