Fårtallen i Götlunda står fortfarande upp

Textstorlek:

Fårtallen i Götlunda har varit med förr i denna spalt, men då på en 40-talsbild. Här ovan är samma unika träd på en vy från 1920-talet.

Tallen har varit ett landmärke under många hundra år, för resande på de gamla vägarna. Här ser vi vägen som går mot Götlunda kyrka, men muren till vänster är borta.

När länsvägen mellan Örebro och Arboga byggdes 1928 blev också Fårtallen ett byggnadsminne.

Vi kan se hur Fårtallen sjunkit ihop, men det är ju inte så konstigt efter så många år. Man tror nämligen att den är från 1500-talet.

Värst utsatt blev den under senare delen av 1900-talet, då trafiken här förbi var väldigt tät, med mycket avgaser.

Sedan millennieskiftet går ju motorvägen till Arboga på annat håll, med minskad trafik förbi Fårtallen.

Men många långtradare, busslaster och personbilar åker ändå förbi för att äta mat vid Götlunda värdshus och efterrätt hos Götlunda glass. Särskilt under dessa varma tider.

Fårtallen lär ha fått sitt namn efter att en skock får någon gång för länge sedan här hittats döda.

De hade tagit skydd under trädets breda grenar, men dödats under ett blixtnedslag.

Kyrkan kan ses tydligt på det gamla fotot, medan den på nya bilden bara skymtas bland träden.

Den nuvarande kyrkan är från 1747, men en medeltida kyrka har funnits på platsen.

Namnet på socknen kan vara efter kyrkan och kultplatsen, eftersom ”Göt” har tolkats som ett annat namn för Oden. Götlunda skulle i så fall betyda ”Odens lund”.

Ordet ”göt” finns annars i landskap som Västergötland och Östergötland. En annan teori är att ordet kommer från gutar, som i Gotland, gutarnas land.

Det tidigaste skrivna namnet på orten är från 1331, då det hette Gøthælundom.