Eldningsförbud råder över hela länet

Textstorlek:

Brandmän och militär kämpar just nu med en stor skogsbrand i Västmanland, ungefär där den stora branden härjade under flera veckor 2014. Det kan vara värt att påminna om att det i hela Örebro län är oerhört torrt och råder eldningsförbud, över allt.

Eldningsförbudet gäller sedan den 25 maj. Risken för bränder i skog och mark är mycket stor. SMHI:s prognoser visar att det extremt torra vädret ska fortsätta. För många platser finns inget regn med i prognosen för tio dygn framåt.

Förbudet innebär att det är förbjudet att elda i hela Örebro län från och med 25 maj klockan 12.00. Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av räddningschefen i respektive kommun.

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med lagen om skydd mot olyckor.

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå. Det vill säga när det kommit ordentligt med regn.

Har man vedpanna eller vedspis är det nog lämpligt att vara försiktig och kanske låta bli att elda i den också. Torkan gör att undertak och liknande antänder lätt av gnistor. Tänk också på att aska kan antända, även långt efter att elden slocknat.

Flera skogsbränder har uppstått på grund av att folk brutit mot eldningsförbudet och eldat, eller grillat i det fria. Eldningsförbudet omfattar även engångsgrillar.