Ytong byggde folkhemmet

Anna-Carin Ramsten berättade om Ytong/Yxhults uppgång och fall.

Textstorlek:

Anna-Carin Ramsten skrev en avhandling om Yxhult för snart tjugo år sedan. Om det världsomspännande företaget föreläste hon på Örebro universitet.

”Politikuppfinningar och människor vid Yxhult AB” kallade Anna-Carin Ramsten sitt anförande, som byggde på den avhandling hon gjorde år 2 000.

Då tillbringade hon tre månader i det lilla samhället vid det stora företaget. Hon kom i kontakt med många arbetare som varit trotjänare vid fabrikerna.

– Det slutade med att jag satt hemma hos ett antal äldre män vid deras köksbord. De hade alla väldigt mycket att berätta, men tyvärr finns ingen av dem nu kvar i livet, sade Anna-Carin.

Men det var en välgärning att hon i tid fångade upp alla berättelser, som har vävts in i hennes avhandling.

Anna-Carin arbetar på det statliga verket Vinnova. Det är Sveriges innovationsmyndighet, som arbetar för att främja teknik, forskning och utveckling.

Att Anna-Carin kom att välja Yxhult för sin vetenskapliga uppsats berodde på företagets nydanande produkter inom byggnadsindustrin. Yxhult hade kunskaper som byggde folkhemmet.

Anna-Carin inledde historiskt i början av 1900-talet. Städerna växte och det blev svårt med bostäder. De som fanns var det ofta dålig standard på.

Böcker som ”Kris i befolkningsfrågan” och ”Lort-Sverige” satte än mer fokus på de stora problemen.

Att bygga hus förr i tiden var inte helt lätt, eftersom murningen av de enstaka tegelstenarna var ett tidsödande arbete.

Carl August Carlén skulle komma att betyda mycket för Yxhult. Han blev disponent 1910 och snart befordrad till direktör, bara tre år senare. Han övertog den ekonomiska kontrollen av företaget, som efter 1929 utvecklades till världskoncernen Ytong AB.

Då hade han redan kontaktat Axel Eriksson på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och deras sammanträffande skulle utmynna i fantastiska resultat.

Eftersom företaget hade gått knackigt i början av 20-talet efterlyste Carlén nya effektivare material att bygga med. Tillsammans kom de på en ny råvarumetod som kallades gas-betong.

Det nya byggnadsmaterialet skulle verkligen revolutionera och under en period hade Ytong över hundra fabriker i hela världen. Mexiteglet dök första gången upp 1963 och skulle användas långt in på 80-talet.

Men då hade redan en namnändring på bolaget skett, från Ytong AB till Yxhult AB, år 1973.

Sannsagan skulle dock ta slut i en konkurs 2004, men orsakerna var inte något som Anna-Carin gick närmare in på.

De många före detta arbetarna bland åhörarna i salen, hade dock sina teorier.