Vargen vandrar söderut

En av vargarna i Tivedsreviret. Det är Björn Lennartsson som fotograferat. Helt nära platsen hade vargen slagit två älgar. Foto: Per Lennartsson
Textstorlek:

Det finns färre vargar i Örebro län än föregående år. Flera vargrevir i norra länsdelen har försvunnit. Däremot finns fler vargar längre söderut i länet.
– Eftersom det där bor mer folk och finns mer djur skapar det mer problem. Vi hade hellre sett att det var tvärt om, mer varg längre norrut, menar Per Ahlqvist på Länstyrelsen.

Ahlqvist deltog på ett informationsmöte i Askersund, ordnat av LRF och Jägareförbundet. I just Askersundsområdet finns det så kallade Tivedsreviret, som just nu troligen består av åtta vargar.

– Det är ett förhållandevis litet revir som dessutom finns i ett område där det bor en del folk. Det gör naturligt att vargen syns från bostäder och stråk där folk befinner sig. Det skapar oro. Det är samma sak i reviret som berör Fellingsbro, där det också bor rätt mycket folk, menar Per Ahlqvist.

Så här långt verkar dock angreppen på tamdjur gå ner i länet Men det beror till viss del på att många djurägare i vargområdena valt att sluta med får och att länsstyrelsen bekostat rovdjursstaket på många håll. Ett stort problem är att de pengar som finns att söka för att sätta upp vargstängsel är slut fram till 2020. Det finns dock pengar att söka för icke blocklagd mark, alltså sådant mark som inte uppbär EU-stöd.

– Det är absolut inte bra. Vi skulle behöva de pengarna just nu. Här måste politiken agera, säger Ahlqvist.

Varginventering är ingen exakt vetenskap. Man har inte kontroll på varenda, enstaka individ.

– Däremot har vi exakt koll på hur många revir det finns och hur många föryngringar som skett.

Det finns i dagsläget 10 vargrevir i Örebro län. Sju av dem delas med andra län. I Örebro län har det skett 4,5 föryngringar under 2017

– Att vi talar om 4,5 beror alltså på att föryngringarna så att säga delas med andra län.

På nationellt plan brukar man räkna med ungefär 10 vargar per föryngring. Inventeringen av föryngringar kompletteras sedan med spillningsprover. Det är länsstyrelserna själva, jägarkåren och allmänheten som samlar in spillningsprover från varg.

– Totalt har vi fått över 3700 individuella prover i landet. Skulle vi gå på antalet föryngringar i landet, och multiplicera med 10 så har vi 305 vargar i landet, men med spillningsproverna så kommer man upp i 314.

Man kan alltså räkna med att vi i Örebro län har 45-50 vargar utifrån den metoden.

– Det har försvunnit flera revir i norra länsdelen. Det beror dels på att det under jakten råkade otura sig så att alfadjuren i flera revir sköts i grannlänet Dalarna. Reviren gränsar till Dalarna.

Forskare tror också att en del försvunnit en del via illegal jakt.

I inventeringen finns varg som av olika skäl dött under vintern med. Däremot finns inte de valpar som föds just nu med. Det är åtskilliga mil spårning per individ som ligger bakom inventeringen.

Den av Naturvårdsverket fastställda miniminivån i Örebro län är satt till fem föryngringar per år.

– Det kommer vi alltså inte upp till. Det beror ju delvis på att vi är ett litet län som delar revir med omgivande län. Det gör ju att det trots antalet rena föryngringar i länet finns gott om varg. Det gör att vi på Länsstyrelsen försöker få ner miniminivån. Vi är nämligen övertygade om att vi behöver licensjaga varg, inte minst för att öka acceptansen hos folk som måste leva med varg inpå knuten fortsätter Per Ahlqvist.

– Men med den miniminivå och det inventeringsresultat vi har tror jag inte det blir någon licensjakt kommande vinter. Vi fick kämpa för att få två vargar för licensjakt i vintras. Bara en av dessa sköts, men i Dalarna.

Per har förståelse för att folk känner oro exempelvis i Tiveden. Nyligen slog exempelvis vargen två älgar helt nära en väg, fullt synliga för förbipasserande

– I modern tid har vi inte haft varg som hotat, eller angripit människor. Här vill jag komma med lite uppmaningar. Vi vet att varg har lätt att anpassa sig. Vi vill inte att varg ska anpassa sig till människor Den ska hålla sig på avstånd Om vargar kommer nära och visar oskyggt beteende, uppehåller sig nära människor måste man ovillkorligen rapportera det det till oss. Då menar jag inte att vargar springer förbi, eller skymtar, utan när de börjar uppehålla sig nära oss. Vi vet nämligen att när människor angripits av varg på andra håll i världen är det just av vargar som vant sig vid mänsklig närvaro.

Per menar också att man ska tänka på var man lägger slaktavfall, åtlar och liknande.

– Sådant ska inte finnas nära gårdarna. Då riskerar man locka vargen närmare.

Att det skulle bli jakt i Tivedsreviret tror inte Per är troligt i dagsläget.

– Nej, inte med nuvarande inriktning av förvaltningen. En av vargarna, honan, är en genetiskt intressant varg. Hon flyttades ju hit en gång.

Per uppmanar också folk att rapportera alla rovdjursobservationer. Det är viktigt för att man ska kunna inventera och ha en bra bild av läget.