Utställning om Bergman

Textstorlek:

Någon gång under denna månad öppnar en utställning på Storgatan i Nora. Det är i Magnus Wetterholms Teaterfoajén i backen ner mot Norasjön.

– Vi vet ännu inte när invigning blir av utställningen, vi håller på och jobbar på den, säger Magnus.

Det kommer bli ett visst Hjalmar Bergman-tema, med anledning av den teater som kommer uppföras i Stadra mellan 6 juli och 5 augusti. Det är en nyskriven pjäs av Agneta Pleijel, fritt efter Hjalmar Bergmans roman ”Flickan i frack”.

Ända sedan slutet av 1990-talet har Magnus Wetterholm funnits i Stadra, först med Stadra sommarscen och sedan 2013 med namnet Stadra Teater. Ett av flera exempel på de senaste årens satsningar med en teaterscen mitt ute på landsbygden.

– Utställningen kommer bland annat bestå av flera tavlor föreställande Fågelsång i Örebro, Hjalmar Bergmans sommarhus som tyvärr revs i slutet av 1960-talet.

Idén till utställningen kom när innehavaren av tavlorna, Valter Grebenstedt, lyssnade på Anders Linder i Nora stadsbibliotek den 4 april, det första av tre föredrag i serien Nyfiken på Hjalmar Bergman. Det sista var i förra veckan, då med Agneta Pleijel själv.

– Eftersom jag bodde i Fågelsång flera somrar på 1950-talet är jag intresserad av byggnaden och Hjalmar Bergmans liv. Därför kontaktade jag Magnus och föreslog att mina tavlor kanske kunde förevisas, upplyser Valter.

Anders Linder är förresten son till den verklige Hjalmar Bergman-experten Erik Hjalmar Linder, som skrivit mycket litteratur om Örebroskalden.

Dessutom hade Hjalmar Bergmanssamfundet hållit i ett föredrag i serien i mitten av april.

Teaterfoajén i Nora har öppet vardagar mellan klockan 9.00 och 17.00, och där finns oftast Magnus Wetterholm och producenten till sommarens teaterpjäs, My Stave.

Det är en originell lokal, som från början var menad som en biograf när den byggdes 1945.

– Men det fanns inget bygglov så man kunde inte driva det som biograf. Sedan dess har det varit turistbyrå och Curt Göthlins fotoateljé. Ted Ström tog sedan över och kallade det för ”Foajén”, men sedan 2010 finns vi här med namnet ”Teaterfoajén”, berättar Magnus.

Hjalmar Bergmans roman ”Flickan i frack” kom ut 1925 och tar sin början i Katja Kock som till sin studentbal beställer nya kläder, vilket ogillas av den stränge fadern. Vad Katja sedan tar sig till får vi se i sommar.

Det utlovas en föreställning med både musik och dans.