Trångt när Stenkullas sista arrendatorer höll auktion

Textstorlek:

Det blev gott om folk och höga priser när djur och maskiner såldes på gården Stenkulla, nära Hjortkvarn. Det är mjölkproducenterna Torbjörn och Annette Boo som nu upphört med mjölkproduktion och jordbruk på gården.

Stenkulla, som är en arrendegård till godset Boo, ligger lite norr om Hjortkvarn i Hallsbergs kommun. Annette och Torbjörn blev de sista jordbruksarrendatorerna på gården, som brukats i Torbjörns släkt i alla fall tre generationer bakåt. Det finns nu inga jordbruksarrendatorer kvar på godset, även om betesmark arrenderas ut.

– Torbjörn är 67 år. Vårt kontrakt gick ut nu. Vi kände att det var dags att upphöra. Det har blivit allt svårare att bedriva jordbruk här på grund av allt större viltstammar. Vi började känna att vi inte får plats med jordbruk här längre, sa Anette.

Godset Boo, på vars marker gården ligger bedriver omfattande viltbruk, med bland annat betaljakter. Det finns bland annat en mycket stor dovhjortsstam och en hel del vildsvin.

– Vi har givetvis vant oss successivt vid vilttrycket, men nu tyckte vi inte det gick längre, sa Anette.

Det kommer finnas betande djur på gården en tid till. En del av åkermarken med beten har en släkting till familjen arrenderat.

Mjölkbesättningen på cirka 30 mjölkande SRB- kor med rekrytering var resultatet av decennier av målmedveten avel och höll absolut toppklass. Det var kanske en av de finaste SRB-besättningarna i landet som gick under klubban. Priserna blev också höga. SRB står för Svensk rödbrokig boskap, vanliga röda mjölkkor.

Maskinerna på den lilla mjölkgården var överlag mycket välskötta vilket också det borgade för höga priser.

– Jag tycker det går fint. Det är bra att bli av med allt, mindre besvär. Att det sedan blir bra priser är ju extra roligt, sa Torbjörn.

Det finns nu bara två mjölkgårdar kvar i Boo, Svennevad och Sköllersta församlingar.

Paret har köpt loss boninghuset på gården och kommer att bo kvar.