Sju av tio nöjda med bemötandet på buss

Kollektivtrafikbarometern visar att många är nöjda med bemötandet de får av busschaufförerna. Men tre av tio är det inte. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Sju av tio resenärer anser att länets busschaufförer har ett trevligt bemötande.
Men man också vända på det och säga att tre av tio inte upplever det så.

Delade meningar alltså om synen på bemötandet från chaufförerna, även om de flesta resenärer tycker att de bemöts trevligt på Länstrafikens bussar.

Det är den så kallade Kollektivtrafikbarometern som mäter det här med jämna mellanrum. 2400 resenärer i vårt län har tillfrågats (67500 i landet) av CMA Research på uppdrag av branschorganisationen Svensk kollektivtrafik.

Men sju av tio är faktiskt ett sämre resultat än rikssnittet, där 79 av 100 anser att de får ett trevligt bemötande ombord på bussarna.

Lika stor procentsats tillfrågade uppger att det är enkelt att få information inför resan och att det är enkelt att köpa biljetter för att resa med Länstrafiken Örebro.

I en skriftlig kommentar säger Johan Ljung, områdeschef för Länstrafiken, om förtroendesiffrorna som är lägre än rikssnittet:

– Det finns en klar förbättringspotential. Vi ska se över de synpunkter som kommit in till oss. Vi kan inte alltid genomföra förändringar, utifrån förslagen, men vi ska definitivt se över vår hantering.

Men det är bra 35 av 100 resenärer som anser att deras synpunkter hanteras på ett bra sätt av Länstrafiken. Samma siffra i snitt i landet.

Till exempel: varför ropas det inte ut ”Migrationsverket” vid busshållplatsen där? Istället sägs bara gatunamnet. Inte enkelt för utrikesfödda.