Regional satsning på bättre sjukskrivningar

Karin Sundin har ansvar för regionens sjukvårdsfrågor. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Nu ska sjukskrivningar förebyggas bättre, och om möjligt förkortas.
Dessutom ska återgång till arbete tydligare främjas.
Det är regionen som nyligen tagit beslutet.

Den 22 maj tog regionstyrelsen i vårt län beslut om att effektivare försöka förebygga sjukskrivningar och parallellt arbeta fram bättre rehabiliteringsprocesser.

Den här satsningen kommer att kosta 3,6 miljoner om året. Bakgrunden till satsningarna, som finansieras med statsbidrag, är den överenskommelse som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fattat med staten, rubricerad ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”.

Nu ska läkarna inom sjukskrivningstyngda verksamheter få ökat stöd för handledning i det praktiska sjukskrivningsarbetet.

Regionrådet Karin Sundin (S), med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, kommenterar beslutet i en skriftlig kommentar.

”Sjukskrivningsprocessen kan och måste bli bättre. Insatserna måste tydligt inriktas så att varje individ som blir sjukskriven ska få det stöd som behövs för att hon eller han ska kunna komma tillbaka till arbete igen”.

Hon är personligen glad över beslutet och kallar det för ”oerhört viktigt”.

Den nya satsningen kommer att fokusera på att sjukskrivningarna ska vara anpassade mer efter individen, än vad som i nuläget är brukligt. Det ska även finnas en klar och tydlig plan för återgång i arbete. Sjukskrivning ska ske på rätt indikationer.