Nu välkomnar flygplatsen med länskändisar på bild

Textstorlek:

Carl-Jan Granqvist, Ulrika Knape, Martin Stenmarck, Gladys del Pilar, Ernst Kirschsteiger, Maria Larsson, Peter Flack med Marie Kühler och Amanda Flack.  Alla är de ambassadörer för Nyckelfonden.
Och nu finns de på en slags ”Wall of fame” i flygets ankomsthall.
– Ett trevligt sätt att välkomna resande till vårt fina län, säger landshövding Maria Larsson till Länsposten.
– Och det är viktigt att forskningen uppmärksammas.
Bo Andersson är ordförande i Nyckelfonden:
– Under våra 29 år har vi delat ut runt 100 miljoner kronor. Bara i år delar vi ut nio miljoner.
– Vi har ett väldigt bra samarbete med flygplatsen och det här känns både roligt, stimulerande och angeläget. Vi behöver ju få in mer pengar, hela tiden.
Nyckelfondens pengar går alltså till viktig forskning, som bedrivs på USÖ.
Irén Lejegren är regionråd och även ordförande i Örebro Flygplats AB.
– Vi jobbar hela tiden med flygplatsens utveckling. Och här handlar det om hela länet, inte bara Örebro.
– Flygplatsen står på flera ben och har en stark status på fraktsidan.
– Dessutom är Nyckelfondens arbete oerhört viktigt.
Flygplatschefen Mikael Smedberg till Länsposten:
– Vi följer vår plan hyggligt, även om vi ligger lite efter på passagerarsidan.
– Det är morgonturerna från Köpenhamn där det kan vara lite tunt med passagerare. Men våra två turer ut går bra och även kvällsturen hem hit. Kurvan är bra, om än lite flackare än vi tänkt oss.
I år räknar flygplatsledningen med 22000-24000 resenärer hit.
– Vi ligger inte långt efter Göteborg i volym och är en stark fyra på transportsidan. På charter ligger vi fyra-femma i landet.