Nu blommar de omdiskuterade lupinerna

En lupininvasion utanför Pålsboda.
Textstorlek:

Många gillar lupinerna som just nu leverera sin fulla blomsterprakt runt om i länet. Men nu anser många att lupinen hotar vår biologiska mångfald. Den är nämligen en så kallad invasiv art som sprider ut sig på andra växters bekostnad.

Så här skriver Jonas Bengtsson, Fältbiologerna i ett mail till oss.

– Prästkrage, smultron och ängsviol lyser upp våra ängar och vägkanter, men de hotas av den invasiva arten blomsterlupin, som tränger ut all annan växtlighet och försämrar förutsättningarna för bin och humlor.

Bengtson berättar vidare att när ängsbruket i stort sett upphörde i Sverige under 1900-talet, blev vägkanter och banvallar en fristad för ängsväxter som prästkrage och blåklocka, men att de på senare år trängts bort av blomsterlupinen, som planterades in i Sverige från Nordamerika som trädgårdsväxt.

Fältbiologerna har utsett själva nationaldagen, den sjätte juni, till den stora lupinbekämpardagen. Man uppmanar folk att slå och gräva upp lupiner och skicka dem med brännbart avfall. Man uppmanar också folk att plantera inhemska växer, som tjärblomster, där man tagit bort lupiner.

Frågan är dock hur stort genomslaget blir. Många ser nämligen lupinen som en välkommen ersättning till exempelvis bränn-nässlor, eller kirskål.

I Värmland har länsstyrelsen beviljats EU-medel för att bekämpa lupiner.