Närkesången kom tillbaka

Närkesången skriven av J.L Saxon överlämnades till Börje Eriksson, Gällersta forngårdsförening, av Hans-Erik Hallin. Foto: Inger Persson
Textstorlek:

SKÖLLERSTA. Sällskapet Närkingarne i Stockholm är en hembygdsförening för närkingar i exil och alla som är intresserade av Närke och Örebro län. Föreningen är ansluten till Örebro läns hembygdsförbund.

År 1930 tog redaktören och hembygdsvännen J.L Saxon initiativet till att bilda föreningen. I sin ägo har Sällskapet Närkingarne haft en vepa, två meter lång med en handskriven text. Det är texten till J.L Saxons ”Sång till Närke”.

Nu tyckte Sällskapet Närkingarne att den skulle finnas på Gällersta forngård istället, eftersom J.L Saxon även har bildat den föreningen. Vepan förvarades i sitt fodral och vid hembygdsförbundets årsstämma i Kävesta överlämnades vepan till Börje Eriksson, ordförande för Gällersta Forngårdsförening.