Länstyrelsen söker folk som vill driva djurhem

Vill du starta djurhem? Fölet på bilden har inget med innehållet i artikeln att göra. Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

Första juni övertar länsstyrelserna det ansvar för omhändertagande av djur vid vanvårdsfall som polisen har i dag. Det innebär bland annat att man nu, i en upphandling, söker efter folk som kan tänka sig ha djurhem för omhändertagna djur.

– Polisen som hanterar de omhändertagna djuren just nu, har ingen övergripande upphandling. Man har en lista med kontakter man hör av sig till vid behov. Vi går en annan väg och gör en upphandling över längre tid, säger Katarina Karlsson, djurskyddshandläggare vi Länsstyrelsen i Örebro.

Det kommer troligen bli så att länstyrelsen gör avtal med fler aktörer.

– Ja. Jag tror inte vi ska förvänta oss någon som är beredd att hantera alla sorters ärenden och djur. Det kommer nog bli några olika avtal. Ska man hantera omhändertagna hundar och katter krävs att man har ett så kallat paragraf 16-tillstånd. Det gäller om man ska hantera hundar och katter kommersiellt, i större skala. Det finns redan ett antal katt- och hundhem med sådana tillstånd i länet.

När det kommer till lantbruksdjur krävs inget sådant tillstånd.

– Men där gäller att man har god djurhållning, att man inte har några anmälningar om bristande djurhållning på sig, och förstås, bra lokaler, utrymme.

Det kan också komma att krävas att man har tillstånd att transportera djur. För det kan det krävas en speciell utbildning.

Djurskyddsärenden där djur omhändertas får ofta stor uppmärksamhet. Men i praktiken är de ovanliga.

– Det är fall där man antingen fått flera chanser att bättra sig men inte gjort det, eller, undantagsvis, rena katastrofer, där vatten, foder saknas och det ligger döda djur. Vi hade 27 ärenden i fjol och omhändertog 150 djur. Den absoluta majoriteten av dessa var katter och hundar. När det gäller lantbruksdjur är det oftast fjäderfä vi omhändertar, samt enstaka får, grisar och ett och annat nötkreatur.

Att hela besättningar omhändertas är direkt ovanligt.

Redan i dag är det Länsstyrelsen som gör själva inspektionerna. Som har utbildning, kompetens att bedöma läget. Polisen kallas in för att utföra omhändertagandet.

– Att vi får hand om hela biten är nog mer rimligt. Polisen kommer att kunna handräcka oss om det behövs även i fortsättningen.

Upphandlingen av djurhem ska vara klar när förändringen träder i kraft första juni. Vill man lägga ett anbud kommer det finns information på Länsstyrelsens hemsida. Hela upphandlingen kommer läggas ut.