I morgon får Påsbodabor och Sköllerstabor koka vattnet

Textstorlek:

I morgon, det vill säga den andra maj, måste alla med kommunalt vatten i Svennevad, Sköllersta och Pålsboda börja koka sitt dricksvatten. Det beror på att man i natt kopplar in en ny ledning under den nya väg som byggs mellan Kvarntorp och Svennevad.-

Kokningen är en försiktighetsåtgärd. Man uppmanar de boende att koka vatten tills kommunen fått godkända vattenprover och meddelar det.

Kokningsrekommendationen är en försiktighetsåtgärd som kommunen tagit beslut om på grund av ett planerat vattenledningsarbete vid trafikplats Bössebo. I samband med byggnationen av riksväg 51 måste en kort sträcka av befintlig överföringsledning som försörjer Svennevad, Pålsboda och Sköllersta flyttas. Vattenledningen ska nu läggas om till den nya ledningen under nya väg 51, det sker i natt.

Det har under något år varit återkommande problem med vattneförsörjning både i Pålsboda och Sköllersta, med flera läckor som orsakat problem. Folk har vid flera tillfällen fått finna sig i att koka dircksvatten va försiktighetsskäl. Den här gången är det dock frågan om en planerad åtgärd.

Det kommnala vattnet på de här orterna kommer från sjön Tisaren och leds via en större reningsanläggning i Sannahed.