De gamla släktgårdarna fick diplom på Skansen

Textstorlek:

I söndags delade JUF, jordbrukare-ungdomens förbund ut släktgårdsdiplom under en festlighet på Skansen i Stockholm. Utdelningen var resultatet av tio års arbete att inventera släktgårdar. Tio gårdar från länet fick diplom.

Vad menas då med en släktgård? Jo, det är en gård som funnits i samma familj, samma släkts ägo under många generationer. Många gårdar som fick diplom hade en släkthistoria som sträckte sig till 1700-talet. Några till 1600-talet, en handfull till 1500-talet och, vilket måste ses som fantastiskt, ett fåtal vars släkthistoria på gården sträcker sig ända till 1300-talet. Alltså 700 år i samma släkts ägo.

JUF började arbetet med inventeringen för tio år sedan, det fanns en del dokumentation, man skickade ut brev till folk som fått släktgårdsdiplom tidigare och annonserade i tidningar. Sedan fick de som äger en släktgård höra av sig med ett brev, en ansökan om att få diplom. Totalt blev det över 700 gårdar. 250 av dem blev representerade på Skansen. Några av bara en person, andra av hela familjer, släkt och vänner. Det blev stundtals trångt och utdelningen gick mycket fort. Förutom själva diplomutdelningen hölls flera korta föredrag. Det var historikern Martin Dackling som berättade om släktgårdar och släktgårdsinventering. Martin är forskare vid Göteborgs universitet. Mellan varven underhöll också bondkomikern Kaj Lärka med sin ”landsbygdsorgel”, det vill säga dragspelet.

Sista gången en inventering och en diplomutdelning var 1946. Men det hade inventerats och delats ut släktgårdsdiplom tidigare. Allra först med att inventera släktgårdar var man faktiskt i Örebro län. Det var konsulenten Herman Flodqvist på Hushållningssällskapet som vill göra något extra för att locka folk till Jordbruket dag i Örebro, som hölls i samband med att Hushållningssällskapet firade 125 år. Man hittade då 300 släktgårdar i inventeringen och städslade prins Eugen för diplomutdelning. 20 000 personer deltog vid arrangemanget.

Sedan gick det hela till att bli en riksangelägenhet och JUF tog tag i inventeringarna. 1930 delade man ut 500 diplom inför 15 000 åskådare i Uppsala. Reglerna var hårda. Gården skulle vara vid god hävd och det skulle bedrivas ett aktivt modern jordbruk. I dag är inte reglerna lika hårda Det skulle nämligen inte bli särskilt många gårdar då. Jordbruken har ju blivit högst avsevärt mycket färre och större sedan 1930-talet. Numera räcker det att gården finns kvar familjens ägo.

– En släktgård är så mycket mer än bara jord och skog, det är också ett hem, minnen känslor, en indentitet, menade Börje Johansson, ordförande för JUF.

Några av de som mottog diplom bodde inte längre på gården, även om den finns kvar i familjen. Men från Gården Norrby i Fellingsbro kom Camilla och Rune Andersson, där drivs jordbruk.

Erik och Anna-Lena Johansson kom från gården Byrsta söder om Kumla, de odlar spannmål.

– Det är min föräldragård. Jag är den sjunde generationen som driver gården. Vår släkts historia på gården sträcker sig tillbaka till 1700-talet, berättar Erik Johansson.

Det var dock med dubbla känslor paret åkte till Stockholm för att delta i festligheterna.

– Ja. Vi kan bli de sista som brukar släktgården. I princip alla mark som går att odla är inritad i Kumla kommuns förslag till översiktsplan. Kommunen vill använda vår mark för att bygga på. Tanken är att det ska bli ett logistik- och industriområde.

Diplomutdelningen hölls på Galejan, en dansbana på Skansenområdet. Det hela var en del i JUF, 4H, och förbundet Skog och Ungdoms 100-årsjubileum. I Örebro län är vare sig JUF eller 4H speciellt aktiva. Förbundet Skog och ungdom däremot har en del verksamhet. Förbundet Skog och Ungdom ordnar bland annat SM i skog, där man tävlar bland annat i att lasta timmer, motorsåga och röjsåga. 4H håller bland annat verksamhet för djurintresserade unga. JUF ägnar sig åt flera saker förutom släktgårdsinventeringen. Bland annat ordnar man tävlingar för brukskörning mest häst och förmedlar jordbrukspraktikanter från andra länder. Mest känt är dock JUF för att man årligen ordnar plöjninghstävlingar. Bland annat SM i plöjning som är uttagning till VM i plöjning.