Cykelväg till Glanshammar klar om ett år

Snart blir det möjligt att cykla på särskild cykelväg från Örebro till Glanshammar, eller tvärt om. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Någon gång under nästa år ska den nya cykelvägen till Glanshammar vara klar.
Kostnaden beräknas till runt 20 miljoner kronor.

Många har efterfrågat en cykelväg från Örebro, och österut, norr om Hjälmaren.

Och nu är alltså bygget precis igångsatt. Projektet är prioriterat såväl i Länstransportplanen som i den regionala cykelstrategin.

Helt klar blir cykelvägen någon gång nästa år, oklart vilken månad.

Stråket är efterlängtat, eftersom ”gamla Arbogavägen” ofta är smal och inte anpassad för både cyklar och bilar.

Det här är en del av de totalt runt 100 miljoner kronor som ingår i den långsiktiga Länstransportplanen för cykelvägar, nya, eller upprustade gamla. Finansieringen kommer från statliga pengar via Trafikverket.

Efter Glanshammar väntar projektet för att bygga cykelväg mellan Grythyttan och Hällefors. Även där handlar det om runt 20 miljoner kronor.

Länstransportplanen ska bidra till att skapa förutsättningar för att den ökade tillgängligheten ska ske med cykel- och kollektivtrafik. Det ingår i regeringens, och regionens, arbete för att nå klimatmålen.

– Cykelleder hör till de prioriterade områdena, sa regionrådet Mats Gunnarsson (MP) när vi diskuterade cykelsatsningen med honom, vid en pressträff i Kävesta.

– Transportsystemet ska bidra till en hållbar utveckling ur tre hållbarhetsperspektiv: ekologiskt, socialt och ekonomiskt.