Brott mot äldre allvarligt

Den tidigare justitieministern Beatrice Ask (M) är oroad över den brottslighet där förövarna inriktar sig på att lura äldre och försvarslösa. Foto: Björn Palmqvist
Textstorlek:

– Det här handlar om riktigt skickliga bedragare. Rättsväsendet måste agera tufft mot den här brottsligheten.Det säger tidigare justitieministern Beatrice Ask (M) som en kommentar till den ökande brottsligheten mot äldre.

Länsposten har i två större artiklar tagit upp den ökande bedrägliga brottsligheten som främst riktar sig mot äldre.

Den tidigare justitieministern Beatrice Ask (M) understryker att den här typen av brott är väldigt allvarlig och att det finns mer att göra för de äldre som blivit utsatta för brott.

Ett steg är att snabbt ta hand om de drabbade och ge professionell stöd och hjälp, men också att uppgradera lagstiftningen.

– Rättsväsendet måste agera tufft mot den här formen av brottslighet mot äldre som oftast är försvarslösa, påpekar hon.

Moderaterna har krävt att riksåklagaren ska följa upp straffskärpningsreformen där det fanns en ambition att straffskärpningsgrunden skulle få bättre genomslag.

– Jag tycker man ska titta på om den gett effekt. Har den inte det måste det tydliggöras och skärpas till, menar Beatrice Ask.

Dessutom menar Ask att polisen måste ha resurser och specialkompetens för hanteringen av utredningar som rör äldre brottsoffer.

– Det skall vara poliser särskilt inriktade på dessa brott för att lokalisera och identifiera de ligor som rör sig över hela landet, och satt brottsligheten i system. Till en del handlar det om utländska ligor som lämnar landet och blir svåra att spåra, förklarar hon.

Intrycket är, att när ligor åkt fast så märks det i brottsstatistiken.

Det finns även ett mörkertal i statistiken, till stor del beroende på att många äldre inte anmäler brotten.

De skäms för att de blivit lurade, och de tror att de ska bli betraktade som mindre vetande om de berättar.

– Om inte alla anmäler ger det kriminella ett försprång eftersom kartläggningen av brottsfrekvensen och utsatta platser inte blir fullständig.

Alla vill ju tro gott om människor och vara till lags och hjälpa till, något som i dag kan bli ödesdigert

Beatrice Ask menar att polisens kompetens, förutom att spåra och ingripa mot förövarna, även bör innefatta handlaget i kontakten med de utsatta äldre.

– Att få fram berättelsen och att få offren att förstå att det är viktigt att berätta.

– Alla har ju inte anhöriga som kan vara till hjälp, därför är det viktigt att det finns de som lyssnar. Som brottsofferorganisationer eller andra som naturligt finns till hands i deras närhet, understryker hon.

Integritetskränkningen är stor och kännbar, och det gäller förstås även vid exempelvis bostadsinbrott

För att minska den här brottsligheten handlar det också om att det finns ett aktivt förebyggande arbete och att informationen kring brott mot äldre når ut i alla led.

– Det behövs mera av det. Företagarna är duktiga på det här och ger löpande information. När banker och andra samhällsorgan skickar ut sina brev borde varningarna finnas med. Det ansvaret borde fler ta.

Ett önskemål är att pensionärsorganisationer och ideella föreningsorgan på sina möten ägnar lite tid åt att prata om brott mot äldre och hur man bäst skyddar sig för att inte bli ett offer.

Beatrice Ask påminner dock om att den enskilde givetvis även har ett eget ansvar. Hur man förvarar sina saker och att inte lämna ut privata uppgifter som kontonummer och andra koder.

– Polisen har varit väldigt aktiva och gått ut i media om hur man ska tänka när man blir utsatt. Vi måste öka medvetenheten om att de här brotten finns, och därmed agera rätt så de som utövar brotten inte lyckas, säger Beatrice Ask.