Bland lämningar från förr

Textstorlek:

Föreningen Arkeologi och historia i Örebro brukar varje år anordna en vårutflykt. I år styrdes kosan till Glanshammarsbygdens rika fornlämningsområde.

– Vi har alla inspirerats av Maja Hagerman och Claes Gabrielssons utmärkta film om Äverstaån och Hassleskatten, en 15-minutersfilm som länge har visats på Länsstyrelsens hemsida, säger Tor Eriksson, ordförande i Arkeologi och historia.

”Om man spanar i Hjälmaren finns långt inne bland vassen längs stranden en åmynning, en öppning in till en dalgång som är en av Närkes, ja hela Mälar- och Hjälmarområdets mest intressanta.”

Så inleds filmen med Maja Hagermans engagerade och spännande berättarröst, där hon berskriver Äverstaån. Den var då farbar med båt långt in i landet.

Med på utflykten har föreningen anlitat Leif Karlenby, en mycket insatt man i bygden efter en rad olika arkeologiuppdrag i området. Leif är chef för något som heter Arkeologgruppen i Örebro AB.

Man startade sin verksamhet i Örebro våren 2010, och har numera även lokalkontor i Stockholm. Gruppen arbetar oftast i Mälardalsregionen, men tar även uppdrag i andra delar av landet.

Vid Skävesund finns på åsen ett av de största gravfälten i hela Mellansverige. Fältet ligger på en grusås med utsikt mot Hjälmaren.

Att gravfältet ligger just här är troligen ingen slump. Härifrån var gravfältet väl synligt både för de som färdades på Hjälmarens vatten och de som tog sig fram till fots utefter grusåsen.

– Grusåsar användes förr ofta som färdvägar, eftersom det var lättare att ta sig fram på en torr höjdrygg i landskapet. Dessutom förlade man sina gravplatser här, säger Leif Karlenby.

– Det här var som en stor kyrkogård för hela bygden på den tiden.

Åsarna skulle alltså rymma mycket förr i tiden; vägar, gravar och boplatser.

– Gravarna här är mestadels från järnåldern fram till och med vikingatid, men eftersom de inte undersökts arkeologiskt vet vi inte exakt hur gamla de är.

Ett av Sveriges finaste fynd från bronsåldern hittades i Hassle, lite längre uppför Äverstaån, och utflykten ska så småningom närma sig den platsen under kvällen.

Det sker vid Skogsberg, där Birgit Ryding bor i en släktgård med anor sedan 1400-talet. Det är en otroligt vacker plats och strax intill finns flera stenålderslämningar.

– Vi har fått direktiv från EU hur vi ska förvalta landskapet här intill, upplyser Birgit.

– Där ute i dalgången hittade man Hassleskatten 1936, säger hon och pekar.