Ägare till Skogsberg en släktgård från 1400-talet

Textstorlek:

På föregående sida kan man läsa om JUF, jordbrukare-ungdomens förbund, som delade ut släktgårdsdiplom under en festlighet på Skansen i Stockholm i söndags. Två av mottagarna var mor och dotter som äger Skogsberg i Glanshammar.

Birgit Ryding syns på den stora gruppbilden på föregående sida, som också dottern Ann-Charlotte Stewart förevigade.

Granskar man diplomet går det att läsa: ”Diplom för släktgård egendomen Skogsberg 1:1 i Glanshammars socken, Närke, har enligt tillgängliga uppgifter tillhört nuvarande innehavares släkt sedan ca 1500”.

Sedan är alla ägare uppräknade med födelseår: Lasse i Skogsberg 1490, Jöns Larsson 1530, Karin Jönsdotter 1560, Jöns Nilsson 1590, Per Jönsson 1636, Nils Persson 1685, Nils Nilsson 1717, Erik Nilsson 1752, Johanna Ersdotter 1819, Emilia Johanna Larsdotter 1856, Valborg Emilia Gustavsson 1881, Elof Ryding 1911, Birgit Ryding 1940 och Ann-Charlotte Stewart 1961.

Ann-Charlotte har i sin tur två barn; Adam som bor i Örebro och Ida i New Mexico i USA.

– Vi får se om någon i framtiden vill föra traditionen vidare, och Ida har visat ett visst intresse, säger Birgit.

Det finns mycket historia i fastigheterna, inte bara i huvudbyggnaden utan även i förråds-längorna. De är i original sedan uppbyggnaden efter branden 1584 och här har funnits bakstuga, drängstuga, pigkammare, likbod, vagnslider, rustkammare, mejeri, brygghus med mer.

Birgit tillträdde föräldragården 1988 efter att tidigare ha bott i Sigtuna sedan 1972. Hon arbetade på den tiden som arkeolog, med pendling Stockholm – Lund.

– Det var skönt att slippa pendlandet och få bosätta sig här på Skogsberg, även om det innebar nya utmaningar.

Här bor hon tillsammans med livskamraten Jon, som är från Norge. Här driver de fårskötsel och hönseri.

Som före detta arkeolog kom Birgit verkligen rätt. Trakten är omgiven av historisk mark, och bara ett stenkast härifrån ligger platsen där man hittade Hassleskatten 1936.

– Lasse i Skogsberg är den första dokumenterade släktingen, men innan dess bodde det två tidigare generationer på gården, som kan ha varit våra släktingar.