96.400 gifte sig förra året – flest kvinnor

33 procent av befolkningen lever i äktenskap.

Textstorlek:

Visst gifter sig folk. Förra året var det 96400 som gjorde så.
Statistiken visar att det var något fler kvinnor än män som gifte sig.

Från SCB:s färska statistik kan man utläsa att det fortfarande ingås rätt många äktenskap i landet.

Dock, numera, lite fler kvinnor än män, om än marginellt. Kvinnor gifter sig alltså med kvinnor.

Sommarmånaderna dominerar givetvis som populäraste tiden att låta sig vigas.

I juni förra året vigdes 12600 personer.

I juli var siffran 16200.

Under augusti 15700. Siffrorna avrundade till närmaste hundratal.

Det visar sig att av Sveriges befolkning så var vid årsskiftet 52 procent ogifta. 33 procent levde i äktenskap.

Nio procent av befolkningen var skilda. Dessutom var runt 4 procent änkor eller änklingar Även dessa siffror avrundade.

Det går för övrigt 1,01 män på en kvinna, av befolkningen som helhet.

Och vi lever i ett land där det bor 21,9 personer per kvadratkilometer. Dock glest i norr.

Samtidigt visar befolkningsstatistiken att det föds flest barn i juli månad. De flesta föds från april till augusti, sedan går födelsetalen ner igen. 115.400 barn föddes förra året.

En normal junimånad så föds det runt 10500 barn. Generellt går det 106 födda pojkar på 100 födda flickor.

Snittåldern på förstföderskor är numera så hög som 29,2 år. Högst är den i Danderyd, 32,4 år. Snittåldern för förstagångspapporna är 31,5 år.