Uranbrytning förbjuds – men inte skifferbrytningen

Skiffern finns över stora delar av Närkeslätten, under odlingslandskapet. Det bryts i dagbrott i del änder där den bryts.

Textstorlek:

I veckan blev det klart att regeringen får majoritet för ett förbud mot att bryta uran på Svensk mark. Centerpartiet kommer nämligen stödja regeringen, så förslaget, som fått en del kritik från andra partier, går igenom.Trots det är inte framtiden för Närkes uranhaltiga alunskiffer tryggad. Det är i själva verket så att själva brytningen egentligen inte förbjuds.

Just nu finns aktiva undersökningstillstånd där ett utländsk gruvbolag, Kanadensisk-ägda Svenska Skifferoljebolaget har tillstånd att undersöka mark inför en framtida brytning av skiffer, det som ibland kallas för en inmutning. Även om bolaget så här långt gjort rätt lite väsen av sig innebär undersökningstillståndet en oro för de som bor i området och de som äger mark. Det rör sig om ett område söder om Kvarntorpshögen, mellan riksväg 51 och vägen mellan Hallsberg och Pålsboda. Tidigare har man undersökt skiffern i Stora Mellösa och vid Latorp.

För många i området finns fortfarande den brytning av skiffer som pågick i Kvarntorp fram till slutet av 1960-talet i färskt minne. Den innebar enorm miljöförstöring med bland annat förstört grundvatten och det enorma giftiga askberget Kvarntorpshögen som en påminnelse.

– Förbudet mot uranbrytning innebär att man inte får bryta mineraler för att få upp uran. Det kommer däremot inte vara förbjudet att bryta skiffer, som innehåller uran, men man kommer inte få utvinna uranet om man bryter skiffern för att få fram andra metaller, berättar Helena Lindahl, centerpartiet, som sitter i Näringsutskottet, som hanterat frågan om ett förbud.

Orsaken till denna utformning är att skiffer innehåller det som brukar kallas ovanliga jordartmetaller, som blivit allt mer attraktiva.

– Det är sådana metaller som används i bland annat moderna batterier i exempelvis moderna elbilar, telefoner och solceller. Sådana metaller är ju också en del av den gröna omställningen. Vi vill inte vara emot gruvverksamhet. Den kan innebära investeringar och arbetstillfällen, inte minst på landsbygden.

Naturvårdsverkets förslag var också att man i de fall man bryter skiffer, eller liknande mineraler, som kan innehålla uran, skulle få ta till vara även uranet.

– Eftersom kärnkraft och uran inte tillhör det framtida förnyelsebara samhället röstade vi tillsammans med regeringen för det här förslaget. Centerpartiet har under många år varit motståndare till kärnkraft. Det här ligger i linje med vår politik de senaste 45 åren.

Flera andra partier röstade emot uranförbudet. Man vill att bolag ska kunna bryta även uran i Sverige.

Kritiker menar nu att ett förbud mot att utvinna även uran kan skrämma bort gruvbolag som vill exploatera exempelvis skiffern. Det har nämligen tidigare varit så att uranet ansett som avgörande för lönsamheten i exempelvis skifferbrytning. Den ökade efterfrågan på ovanliga jordartmetaller kan dock ha ändrat på det.

– Världsmarknadspriset på uran har sjunkit de senaste åren. Samtidigt har efterfrågan på de ovanliga jordartsmetallerna skjutit i höjden. En rätt stor andel av de samlade tillgångar av sådana metaller som finns i EU har vi här, i Sverige. Det kommer att bli brytning, frågan är bara när, säger Bert Allard. Kemiprofessor emeritus på Örebro universitet.

Slutsatsen är att det trots förbudet mot uranbrytning ändå finns en risk att man faktiskt kommer att bryta skiffer i Sverige, även om man inte får utvinna uranet. Förutom här i Närke finns den bland annat i Jämtland, där det också pågår undersökningar.

– Jag skulle tro att man kommer bryta just i Jämtland.

Enligt Helena Lindahl så kommer varje brytning att hanteras från fall till fall.

– Meningen med det här är ju att förbjuda uranbrytning. Men utan att för den skull sätta stopp för brytningen av de viktiga jordartmettalallerna. Men någonstans blir det ju lite orimligt att ta upp mineral med hög och uranhalt för att sedan lägga det åt sidan. I fall där det rör sig om mineraler, med för hög uranhalt är det som jag ser det då torligt att man helt enkelt ger tillstånd till den brytningen.

Brytningen av skiffer i Kvarntorp pågick från 1941 fram till slutet av 1960-talet. En ny stor brytning hotade i slutet av 70-talet. Då stoppades den av kärnkraftsomröstningen. Sedan har skiffrarna undersökts flera gånger av utländska gruvbolag. Det har så här långt dock inte blivit någon mer brytning. När Kvarntorpshögen, lades upp var det olja man utvann ur skiffern.