Tångeråsa kyrka en av de äldsta träkyrkorna

Textstorlek:

Kyrkan i Tångeråsa är Närkes enda bevarade träkyrka från medeltiden. Den byggdes troligen redan på 1200-talet.

Man började med koret och när sedan folkmängden ökade byggde man ut kyrkan. Det som är extra unikt är två medeltida glasmålningar.

Medeltidsfönstret på södra sidan föreställer aposteln Andreas och Maria Magdalena. Fönstret på norra sidan föreställer lammet med korsfanan.

Dessutom har man sakrala dyrgripar, där dopfunten av trä från 1100-talet särskilt bör nämnas. Därtill ett processionskrucifix från medeltiden.

Tångeråsa kyrka är knuttimrad och beklädd med tjärad ekspån, såsom flera kyrkor i norra länet är. Men de kyrkorna är av betydligt senare datum.

Från vissa vinklar verkar klockstapeln oproportionerligt stor i förhållande till kyrkan. Som på vykortet här ovan, från början av 1900-talet. Där har skolans alla elever fått ställa upp sig mot kyrkomuren med klockstapel och kyrka som bakgrund.

Det verkar vara vårvinter och den sista snön håller på att lämna marken. I bakgrunden syns träd utan löv, men vykortstillverkaren har velat skapa grönt på träden ändå. Det gjordes vid handkoloreringen och man kan därför se lite kluddiga färgsättningar på träden.

Nära kyrkan finns storgodset Trystorp, som varit intimt förknippat med Tångeråsa. Biskopen i Strängnäs mellan åren 1474-1501 var Curt Rogge och han var även rikskansler. Rogge fattade tycke för bygden efter ett besök i Riseberga och köpte tre gårdar, som blev Trystorps sätesgård.

Han ville inte leva efter kyrkans lag om celibat utan hade både hustru och barn i Trystorp.

Rogge skänkte en storklocka till Tångeråsa kyrka, till sockenbornas stora förtjusning. Möjligtvis med förhoppning om att de skulle hålla hans privatliv hemligt.

Mellan 2007 och 2011 pågick ett projekt, som resulterade i boken ”Tångeråsa kyrka – En av Sveriges äldsta träkyrkor”. Författare var Maria Sundström och boken finns att köpa i kyrkan.