Stort renoveringsarbete i Sköllersta kyrka

Textstorlek:

Just nu pågår en större restaurering av Sköllersta kyrka, som ibland kallas Närkes domkyrka.
– Det var väl behövligt. Det är första gången sedan 1956 vi gör något mer omfattande åt insidan, säger Britt-Marie Lindqvist, ordförande i kyrkorådet.

Kyrkan stängdes stängde första advent förra året och kommer hållas stängd fram till första advent i år.

– Det är inte säkert att arbetet kommer att ta så lång tid, men då har vi invigning. Vi vill ha gott om tid för att se till att det blir bra och ordna det sista.

Sköllersta kyrka är inte bara ovanligt stor. Den är också gammal. Den nuvarande kyrkan byggdes under senare delen av 1200-talet.

Den byggdes dock om till nuvarande utseende under senmedeltiden. Figurer från ett medeltida altarskåp finns på Örebro läns museum. Predikstolen är den äldsta i Närke, från 1592. Man vet dock att det finns delar av kyrkan som härstammar ända från 1000-talet.

Det första man slås av när man kommer in i kyrkan är att det redan är betydligt mer öppet. Det har skapats en öppen yta längst bak i kyrkan, där man tagit bort ett antal bänkrader.

– Vi ska skapa en flexibel yta som vi kan ha till lite av varje. Det kallas ibland ett kyrktorg. Här kan man om man vill, duka upp för kaffe, låta barnen leka på en matta, eller helt enkelt ställa upp stolar när det är större arrangemang, säger Per Sverrin, Kyrkogårds- och fastighetschef.

Istället för den äldre korkmatta som tidigare låg inne i bänkarna är det nu ett fint trägolv. Det kommer det att bli under de övriga bänkarna. I mittengången blir det dock, precis som förut, de gamla gravstenarna.

– För att få mer utrymme längre fram i kyrkan, där det varit rätt trångt och belamrat, har vi även där tagit bort en rad bänkar.Uppe på koret är det också öppnare och ljusare. Där har vi tagit bort altarringen. Det kommer så småningom bli ett flyttbart knäfall vid altaret, fortsätter Britt-Marie.

All el i kyrkan kommer att bytas ut. Både elcentral, ledningar och armaturer. Även ljuskronorna kommer att ses över.

– Elen är gammal och har varit utdömd länge. Det blir också ett helt nytt ljudsystem.

Träväggen mot hallen flyttas inåt i kyrkorummet. Det blir ett nytt pentry där man ska kunna förbereda kyrkkaffe och liknande. Mer bekvämt än i dag. Det blir också mer förvaring och en handikapptoalett, vilket saknas i dag.

– Numera har vi kyrkkaffe vid vanliga högmässor. Då är det inte så mycket folk. Då kan vi ha kyrkkaffet här i kyrkorummet. Det är också en säkring inför en bistrare framtid. Det är inte säkert att vi alltid kommer att ha råd att ha kvar församlingshemmen, Sockenstugan här i Sköllersta exempelvis. Medlemsantalet och därmed våra kyrkoavgifter, minskar.

Väggarna och taket inne i själva kyrkorummet rengörs noga. De skador på putsen som finns åtgärdas.

– Man tycker det varit vitt. Men som du själv ser var det nog rätt smutsgrått, säger Britt-Marie och visar.

Skillnaden mot de partier som ännu inte är klara är dramatisk. Det gamla kyrkorummet kommer bli betydligt ljusare.

I sakristian har reparationerna kört fast.

– Det var ett slags algbeläggning på putsen nere vid golvet, så vi var tvungen att knacka bort puts. Då kom ner i ett lager ursprunglig, medeltida puts. Den ska dokumenteras och konserveras så den bevaras innan vi kan putsa på ny puts, fortsätter Per.

Hela kalaset kommer kosta ungefär 4,5 miljoner kronor.

– 2,7 av dessa är församlingens egen insats.

Pengarna kommer till stor del från försäljningen av prästgården här i Sköllersta.

– Sedan har vi beviljats bidrag. Dels så kallad kyrkoantikvarisk ersättning och dels det som kallas kyrkobyggnads-bidrag.

– Vi är mycket nöjda så här långt. Redan de förändringar som gjorts känns bra. Här är mer rymd, och bättre sikt, avslutar Britt-Marie.