Sommardagar på bygden ska hjälpa mot isolering

Textstorlek:

Stärkta av förra årets framgång med sommarvistelser för de äldre, så satsar nu Örebro kommun på tre vistelseperioder i sommar.
Hjälmargården blir platsen den här gången.

I sommar arrangeras för andra året i rad sommarvistelser för äldre. Vistelser arrangeras vid tre olika tillfällen på Hjälmargården.

28 maj till första juni.

4-8 juni.

13-17 augusti.

Gunhild Wallin (Centern) är ordförande för Vård- och omsorgsnämnd väster.

Varför gör ni det här?

– Vi vill ge äldre personer, som annars kanske är ensamma, möjligheten att åka på sommarvistelse för att träffa nya bekantskaper och delta i olika aktiviteter.

Varför tror ni på den här idén?

– Därför att vi prövade den förra året. Då deltog 40 personer, i två vistelser. Nu har vi utvärderat det och ser att resultaten och responserna är väldigt positiva.

– Då var vi vid Medevi. Nu väljer vi Hjälmargården, som har bättre med asfalterade gångar, med tanke på de som har rullatorer.

Hur många får deltaga i år?

– Vi har utökat till 60 personer. Tre vistelser, alltså.

Vilken är grundtanken med satsningen?

– Så här är det: vi vet att många äldre känner av ensamhet och social isolering.

– Därför är det av stor vikt för många att få resa bort några dagar och träffa andra och deltaga i nya aktiviteter.

– Forskningen visar visar också att minskad isolering är otroligt värdefullt för hälsan.

Är det politisk enighet om det här?

– Absolut. Vänstern har haft något liknande förslag men inom majoriteten (C+S+KD) är vi helt överens. Det ligger även i Centerns linje där vi i vår budget motionerat om satsningar på förebyggande hälsovård.

Vad visade utvärderingen från förra årets vistelse på bygden?

– Flera positiva saker. Bland annat de som uppgett att de fått färre sömnproblem, lättare att klara sig utan rullator och ett ökat socialt umgänge.

– Vi har gjort den här utvärderingen i samarbete med Regionen, så det är ett gediget arbete.

Är det här unikt?

– Nej. Det har prövats, med framgång, på andra håll i landet. Men jag vill påstå att vi i Örebro kommun ligger i framkant när det gäller det förebyggande arbetet bland äldre.

Kan du ge exempel på det?

– Vi har det som vi valt att kalla Träffpunkten på 19 ställen i kommunen. Alltså öppna träffpunkter för äldre. Exempelvis i Stora Mellösa.

– Vi har Kulturrundan. Vi har ett erbjudande till alla som fyllt 75 att få ett hembesök… Vi försöker verkligen vara offensiva här.

– Dessutom hade vi förra året 400 äldre som deltog i våra kortare arrangemang, utan att behöva övernatta. En del vill ju inte vara borta så länge.

Något önskemål just nu?

– Gärna fler träffpunkter på landsbygden, absolut.