Oslobana klar till 2030?

Textstorlek:

Nu har arbetet dragit igång för att efteranalysera förutsättningarna för bättre järnväg Stockholm-Örebro-Oslo. Klar 2030?
Dessutom har Örebro och Västerås bildat ett bussbolag.

Det händer verkligen saker vad gäller kommunikationer som rör Örebro län.

Nyligen drog Trafikverket i gång arbetet med att klarlägga de behov som finns längs järnvägssträckan Stockholm-Oslo, via Örebro.

Det har föregåtts av en analys av behoven. Nu när studien klarlagt dessa, så samlade Trafikverket de län som berörs, för att berätta om hur man går vidare.

Det har tagit flera år att komma fram till en gemensam bild av sträckningen, men nu finns den där.

Anders Ceder i regionens samhällsbyggnadsnämnd, säger i en skriftlig kommentar:

– Nu har staten även slagit fast att Nobelbanan – en ny järnväg mellan Örebro och Kristnehamn – behövs. Bra.

Det finns beräkningar som pekar på att en ny järnväg skulle kunna ersätta väldigt många flygresor mellan Stockholm och Oslo.

Dessutom har Örebro och Västerås bestämt sig för ett gemensamt bussbolag. Där ingår även köp av 130 nya bussar. Men smakar det så kostar det, runt 430 miljoner. Och om detta rådde inte politisk enighet.

Men från och med nästa höst kommer det som heter Svealandstrafiken att ta över. Den trafiken ägs av Region Västmanland och Region Örebro län. Det är tänkt att det här ska ge mer miljövänlig trafik, när det går att samordna två så stora trafikbolag.

Vi frågar ansvarigt regionråd, Mats Gunnarsson (MP): när kan den nya järnvägen bli klar?

– För det första har Trafikverket aldrig tidigare sagt att Nobelbanan behövs. Men nu säger de det. Och det kommer att behövas ett rakt spår till Oslo.

–  Kan vi trimma upp befintlig järnväg, med ombyggnader här och var, typ dubbelspår, så kanske vi kan landa på en kostnad på 50-60 miljarder. Det är förstås lättare att hantera än att bygga en helt ny sträckning.

– Om regeringen och Norge kommer överens så kan man på allvar börja titta på både Värmlandsbanan och Nobelbanan. Järnvägen skulle i så fall kunna stå klar till 2030 – om de vill. Både gods och folk behöver en ny järnväg.

Mats Gunnarssson var nyligen på studiebesök i Frankrike, och såg deras höghastighetståg.

– Den banan byggdes på bara fem år, och är gjord för tåg som kan gå i 250 km i timmen. Det handlar om vilja.