Ny ordförande i kulturföreningen

Textstorlek:
KÅRBERG. Kårbergs Kulturförening har funnits sedan 2003 och ordförande sedan dess har varit Solveig Karlsson. På senaste årsmötet har en ny ordförande valts, Christian Vargahed. Solveig kvarstår dock i styrelsen som ledamot.
Ny sekreterare blev Maria Karlsson och kassör Lena Matérne. Övriga ledamöter är Fredrik Björhed, Åsa Pettersson och Stig Oskarsson.