Motion bra för cancersjuk

Maria Roos och Anna Wilhelmsson har i sin studie hos 100 kvinnor som hade bröstcancer, påvisat hur viktigt det är med motion för att bättre hantera sjukdomen.

Textstorlek:

Genom att vara fysik aktiv kan mycket vinnas när man drabbats av svår sjukdom, som cancer.
Det visar en studie som två sjuksköterskor på Onkologen / strålbehandlingsenheten har gjort.

Det råder ingen tvekan. Fysisk aktivitet är bra för de som är sjuka och drabbats av exempelvis cancer.

– Personer med cancer rekommenderas konditionsträning, säger de båda specialistsjuksköterskorna, med stöd av både sitt dagliga arbete och egen forskning.

De lät 100 kvinnor, som alla haft eller hade bröstcancer, och fått cytostatikabehandling, ingå i en studie. Och svaret var entydigt.

– De upplevde att de mådde bättre när de rörde på sig.

– Dessutom var de flesta fysiskt aktiva, det överraskade oss.

Sjuksköterskorna menar att det är bättre att göra lite än att göra inget. Även korta promenader kan hjälpa.

Annan forskning visar också att att fysisk aktivitet som promenader gör att värken minskar och att man bår bättre även psykiskt. Inte minst då promenader i naturen. Cykling är en annan bra motionsgren.

Här är några av de saker som förbättras när du rör på dig.

1. Bättre blodcirkulation.

2. Starkare muskler.

3. Bättre balans.

4. Minskad oro.

5. Minskad ledvärk.

6. Bättre sömn.

7. Minskad stress.

8. Minskade besvär med förstoppning och aptitlöshet.

9. Bättre ork till sociala aktiviteter.

10. Minskad trötthet.

– Men vid pågående infektion ska man givetvis inte träna. Och om man ska styrketräna, så ska man träna större muskelgrupper som rygg och knän. Det handlar om att Bygga upp kroppen successivt

USÖ-sjuksköterskernas studie har fått uppmärksamhet och presenterades nyligen på USÖ inför många besökare i Willandersalen.

Sofia Palmér är ST-läkare på onkologiska kliniken:

– Vi använder oss idag av 60 olika sorters cytostatika. Forskningen går snabbt framåt.

Det används alltså för att bekämpa cancerceller som delar sig och driver sin egen tillväxt.

– Immunterapi är en ny behandlingsform. Den får kroppens eget immunförsvar att angripa cancerceller och förstöra dem.

– Immunförsvaret har även kontrollpunkter för att inte gå till attack mot egna friska delar (celler) i kroppen.

Det finns här i huvudsak tre vägar att bekämpa cancer. 1) Cytostatika. 2) Hormonell behandling 3) Målinriktade läkemedel