Moderaterna: Polisutbildning i Örebro och fler poliser

Moderata oppostionsrådet Anders Åhrlin vill se polisutbildning i Örebro. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:
Det är inte bara nationellt som Moderaterna lyfter fram frågan om fler poliser.
Nu går även Moderaterna i Örebro ut med att de vill ha fler poliser.
Anders Åhrlin, själv tjänstledig poliskommissarie säger till Länsposten:
– Inte minst vill vi se fler poliser på landsbygden. De måste finnas där också. Landsbygden är underbemannad på poliser.
– Det behövs fler poliser i hela länet. Bara i Örebro behövs det 200, eftersom många slutat eller ska sluta.
– Därför tror vi att en polisutbildning i Örebro för det goda med sig att en stor del av de som utbildar sig här, även väljer att jobba i regionen när de är klara med utbildningen.
Moderaternas grund för förslaget är att det redan på Örebro universitet finns utbildning i kriminologi, juridik, läkare…
– Dessutom är till exempel kriminologiutbildningen internationellt erkänd. Och här skulle alltså polisutbildningen passa väl in i sammanhanget. Det vore att få en samlad kompetens i Örebro.
Enligt Anders Åhrlin har informella kontakter med universitetet visat att de är öppna för tanken.
Moderaterna föreslår dels att poliser ska grundutbildas i Örebro, men även att vidareutbildning av poliser ska kunna ske här.
– Vi har ju dessutom tre bostadsområden som även nationellt finns med på listan över utsatta områden: Vivalla, Oxhagen, Varberga. Även det ligger med i vågskålen.
Inför valet i höst föreslår Moderaterna på riksplanet 5,6 miljarder kronor på betald polisutbildning och högre löner.
Anders Åhrlin:
– Örebro har potentialen att bli ett nationellt kompetenscentrum för framtidens poliser.