Mätning: Fler vill ha många vargar

Textstorlek:

Mer än hälften av invånarna i de vargtätaste länen är nöjda med antalet vargar, eller tycker att det borde finnas fler. Uppemot var tredje vill i stället ha färre vargar i hemtrakterna, enligt en studie som Novus gjort för flera P4-kanaler. Undersökningen är dock gjord med hela de vargtäta länens befolkning som urval. Man tar alltså ingen hänsyn till huruvida man faktiskt bor där det finns varg.

I undersökningen ingår Värmland, Dalarna, Gävleborg och Örebro. I de fyra länen finns enligt den senaste inventeringen 85 procent av vargarna i Sverige.

Mest negativa till vargar i sitt län är enligt mätningen äldre värmlänningar, medan örebroarna är positivast.

I mätningen har opinionsinstitutet Novus webbintervjuat sammanlagt 4 000 människor i de fyra länen.

Enligt olika beräkningar finns det ungefär 250–350 vilda vargar i Sverige.

Nu ska man dock ha klart för sig att undersökningen inte är gjord enbart i de områden där folk faktiskt lever med varg inpå knuten och de konsekvenser det innebär. Undersökningen har gjorts utifrån ett statistiskt urval. Det innebär troligen att de flesta som svarat i Örebro län bor i staden Örebro, eftersom det helt enkelt bor flest människor där. De allra flesta i Örebro har aldrig varit i kontakt med varg.