”Kommunen redo att stötta travet vid flytt”

Flytta eller inte flytta? Det är frågan för Örebrotravet. Besked ska komma nu i april.

Textstorlek:

Ska Örebrotravet flytta till Kvinnersta eller vara kvar i Marieberg?
Frågan avgörs vid ett möte nu i april.

Frågan har stötts och blötts under en längre tid. Och nu är det strax upp till bevis. I april ska travet själva, i ett viktigt möte, avgöra hur det blir.

I nuläget tycks det luta åt 50-50 för att stanna eller flytta.

Men om det nu blir en flytt till Kvinnersta, ja då säger kommunalrådet Per-Åke Sörman (Centern) så här till Länposten:

– Väljer de att flytta så är vi från kommunen beredda att vara behjälpliga.

– Då går Örebroporten (kommunens fastighetsbolag) igång mera fysiskt med ritningar och annat för den nya anläggningen.

Själva travovalen, med läktare, kommer i så fall att ligga i triangeln Riksväg 50-järnvägen-Kvinnerstaskolan. Helt enkelt på det som är ett stort gärde idag.

Stallar och annat kommer i så fall att byggas vid själva Kvinnerstaanläggningen, och upp mot skogen. Där kan också en träningsanläggning byggas. Kopplingen till Kvinnerstaskolan är förstås given.

Men om de inte flyttar?

Ja, då säljer Örebro travsällskap sin träningsplan, som idag ligger bakom nuvarande läktaren.

Där handlar det i så fall om köpare/investerare av privat karaktär. Örebro kommun köper alltså inte marken.

Pengarna från försäljningen kan travsällskapet i så fall använda till att börja rusta anläggningen för framtiden.

Som sagt, snart får vi besked.