Historisk omvandling fullbordad på Aspholmen

Textstorlek:

Som vi redan tidigare nämnt och som många observerat, pågår en historisk omvandling på Aspholmen i Örebro när det som en gång var centrum för länets spannmålshandel nu rivs. I dag, den 17 april 2018, fullbordades det hela när de sista resterna av stora silon föll. Länsposten har dokumenterat hela hela processen när maskinerna sakta tuggat i sig jättebyggnaden.

Den mindre så kallade Kumla foder-silon revs redan under hösten. Nu pågår rivningen av den stora för fullt. Halva anläggningen är redan riven. Det är en komplicerad process. En grävmaskin med rivutrustning i delar lyftes i december upp med lyftkran.  Denna maskin har sedan, så att säga fått  riva sig neråt. Att riva bara  från marken fungerar inte på en så hög byggnad. När man rivit ner tillräckligt långt övergick rivningen till att ske med en långarmad grävare från marken.

Den stora silon är den nyaste . Den var helt färdigställd så sent som i början av 1970-talet.

Nu vidtar arbetet med de mindre byggnaderna, både kring det som var stora silon och det som förr var Kumla-fodersilon.

Anläggningarna lades ner i samband med operation blåljus 2004. Den stora silon användes sedan av jordbruksverket som interventionslager under några år. Helt tomma har i princip anläggningarna varit sedan 2008. Delar av den maskinella utrustningen har demonterats för att användas som reservdelar i exempelvis Kumla, som i dag är länets största spannmålsanläggning.

Även om Lantmännen skulle komma att behöva mer  lagringskapacitet när skördarna i Sverige ökar som de gjort de senaste åren bedömer man inte att man kommer att behöva de två anläggningarna på Aspholmen i Örebro. Det skulle nog dessutom vara svårt att få tillstånd att sätta igång verksamheten igen. De buller, lukt -och trafikproblem som skulle uppstå skulle nog aldrig tolereras. Silotornen ligger ju numera i vad som är att betrakta som centrala Örebro. Staden har växt utåt.

Helt färdig ska rivningen vara till sommaren. Då ska man även ha rivit de lägre lagerbyggnader som hörde till den gamla Kumla-foder-silon. Där inhyser man i dag tillfälligt  ett antal företag som annars finns i byggnaderna runt den stora silon. De är flyttade av säkerhetsskäl under rivningen.

Materialet från rivningarna återvinns. Blir bland annat fyllnadsmaterial när det byggs en ny återvinnings-anläggning i Kumla.