Göthlinska gården är väl värt ett besök

Textstorlek:

Ett av Noras turistmål heter Göthlinska gården, och från och med den 19 maj börjar guidningarna, som görs varje sommar. Här inne har tiden verkligen stått stilla.

Göthlinska gården har anor från slutet av 1700-talet. Det var doktor Engströms änka som 1886 sålde gården till kronofogde Agathon Göthlin.

Tavlan målades 1883 av någon som hette Per Rothsten, alltså tre år innan byggnaden skulle kallas Göthlinska gården.

Trädgården var redan då lika vacker som idag. Hängasken finns fortfarande kvar. Däremot är det höga trädet till vänster borta.

På våren är backen ner mot sjön helt blåtäckt av blomman skilla.

När Agathon Göthlin flyttade in med sin familj 1886 fanns hustru Augusta, samt barnen Gustaf och Anna med. Dottern Ingrid föddes året därpå.

Det skulle bli Ingrid som var sista hyresgästen i släkten och som såg till att gården bevarades för framtiden.

Vid hennes död 1961 testamenterades behållningen i boet till Nordiska museet, Örebro läns museum och Hembygdsföreningen Noraskog.

År 1963 överlämnade testamentstagarna alla sina rättigheter som gåva till den nyinrättade ”Stiftelsen Ingrid Göthlins minne”.

Ingrid utbildade sig till lärarinna på Handarbetsseminariet i Stockholm. Hon hade tjänst i Nora som tecknings- och handarbetslärarinna vid Nora Samskola, men hennes stora intresse var porslinsmålning.

Det mesta av hennes alster finns kvar på gården. Liksom mycket annan inredning och möblemang, plus tavlor som den avbildade här ovan.

Tidigare har vi i Länsposten skrivit om boken ”Familjen i Göthlinska gården”, med Anders Håberger som redaktör. Den är baserad på brevväxling familjemedlemmarna emellan, under 1800-talets senare del och första hälften av 1900-talet.

Boken ger en väldigt intressant inblick i hur livet i Nora förr kunde gestalta sig i vardagen.