”Fler invånare sätter press på vården”

Elin Jenssen är en av två sverigedemokrater i regionfullmäktige. Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

Elin Jensen har ingen lång politiskt karriär bakom sig. Hennes föregångare på oppositionsrådsposten hoppade av under mandatperioden. Då klev Elin in och delar nu en heltidstjänst med kollegan, Per Söderlund.

Viktigaste vårdfrågan för Elin Jensen är vårdens tillgänglighet.

– Rätt vård när man behöver det, helst över allt i länet. Vården är bra. Men vi kan se att vårdgarantin inte hålls, att köerna ibland växer och att det tar för lång tid på vårdcentralen.

Det är ingen hemlighet att SD är kritiska till till den invandring vi haft. För Elin ligger också en del av förklaringen till de problem och utmaningar hon ser i sjukvården just där.

– Vi har blivit ungefär en miljon fler i Sverige på 13 år. Det har gått fort, kanske för fort. Det tar tid att anpassa vårdapparaten, utbilda folk och skapa en organisation för större befolkning. Problem som vi i SD sett komma men som vi inte anser att man gjort tillräckligt

Elin menar att lösningen nu ligger i att se över organisationer och på så sätt dessutom göra vården mer attraktiv som arbetsplats.

– Det handlar om att om möjligt lasta av läkare och annan operativ vårpersonal administrationsuppgifter.

Vård i första linjen, på vårdcentralerna är helt central för att hela vårdsystemet ska fungera. Man måste bryta de onda cirklar som gjort att läkare hoppar av och som därmed gör situationen omöjlig för de som jobbar kvar.

Vi måste också bryta karusellen med hyrläkare. Vi är också positiva till de så kallade mobila vårdteamen och vill utveckla dem. Något vi tror på är att kartlägga när vårdcentralerna har högst belastning och styra om personal så att fler arbetar dessa tider. Att vårdcentralerna fått system som gör att man slipper sitta i kö och istället blir uppringd är bra, men då måste det finnas någon som svarar eller ringer upp.

Hur vill ni trygga vård över hela länet?

– Genom att värna vårdcentralerna och verksamheten där.

Sjukhusen i Karlskoga och Lindesberg. Vilken status ska de ha i framtiden?

– Vi anser att både Lindesbergs och Karlskoga lasarett behövs och är viktiga länkar för att tillhandahålla inte minst akutsjukvård över hela länet. Vi har ju en del avstånd även i vårt län.

Hur ska man bemanna vården i framtiden? Få fler att söka sig till vårdyrkena. Vad vill ni göra.

– Mycket handlar om bemanning. En av våra idéer är att genom olika kampanjer försöka locka tillbaka folk som tidigare arbetat i vården, som av olika skäl lämnat, fast man sitter inne med relevant vårdutbildning. Samma sak med läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som av olika skäl sökt jobb utomlands. det måste till åtgärder som förbättrar arbetssituationen och gör jobbet mer attraktivt. Vi måste också se till att samarbeta med utbildningar för att få fler att välja vårdyrkena. Det tar tid att vända skutan, utbilda fler läkare, sjusköterskor. Det är ett arbete som borde påbörjats tidigare.

Vad är den största utmaningen för vården framtiden som du ser det?

– Vi blir ju allt äldre får högre medelålder. Då behöver vi mer vård. För mig känns det dock som en skam att skylla på de äldre som slitit i hela sina liv. I sak är ju stigande medelålder mycket positivt. Ändå ser vi stora problem. Det beror till stor del också på en för snabbt växande befolkning. Som jag ser det måste vi trygga vård och omsorg för våra äldre innan vi tar emot mer människor från andra länder. Ofta har ju även de stora vårdbehov. Vi ska nog hjälpa folk, men våra egna äldre måste få relevant vård först.

Många läsare upplever att det är både rörigt och besvärligt att parkera kring USÖ. Hur vill ni agera?

– Vi är väl medvetna om det och jag upplever samma sak, det finns inte parkeringar nog ens till de som jobbar. Det är inte att göra jobbet attraktivt. Det måste givetvis göras åtgärder. En del av problemen beror givetvis på alla byggen kring sjukhuset. En del åtgärder har gjorts och det kommer mer, bland annat byggs ju redan på ett parkeringshus. Vi kommer också med ett eget förslag. Men det ska offentliggöras lite senare så där väljer jag att passa, avslutar Elin.