Elevstöd genom läxhjälp

Textstorlek:

Tre eftermiddagar i veckan har skolelever på högstadiet och gymnasiet genom Studiefrämjandet möjlighet att få hjälp med läxorna.– Att komma hit ger mig också möjlighet att tala och förstå svenska, menar Nour Alfahed.

Sedan januari erbjuder Studiefrämjandet läxhjälp med ”drop in” för elever som känner att de behöver stöd för att klara undervisningskraven.

Det sker i ett samarbete med Röda korset och det är i deras fikalokal på Nytorget som hjälpen finns.

Det var på initiativ av Calle Eriksson, verksamhetsledare på Studiefrämjandet, som läxhjälpen startades upp.

– Vi vet att det är många elever som lämnar skolan med ofullständiga betyg. Det här är ett led i att bidra till att fler går ut gymnasiet med fullständiga betyg, berättar Calle.

Måndag, tisdag och torsdag under två timmar vid varje tillfälle är det öppet och då kan de som vill komma till lokalen för att få hjälp med sina skoluppgifter.

– Runt 10-12 elever per tillfälle är ett bra antal med de resurser vi har i dag. Tanken är att erbjuda en plats med studiero och samtidigt få hjälp, förklarar Calle Eriksson.

Hjälpen får de av volontärer, frivilligarbetare, som känner för uppgiften att hjälpa ungdomarna uppåt på studiestegen.

– Jag tror det är jätteviktigt att de ser att vi faktiskt bryr oss så de känner sig viktiga i vårt samhälle, menar en av ”hjälparna”, Ulla-Carin Grafström från Närkesberg.

Med sig i möteslokalen just den här eftermiddagen har hon Ing-Mari Pettersson, också hon från Närkesberg, och Britt-Marie Börlin som bor i Hallsberg.

– Jag tycker det är väldigt viktigt att bidra till integrationen. Vi har roligt och det blir många värdefulla diskussioner, konstaterar Ing-Mari.

Alla tre konstaterar att det är ambitiösa elever, till största delen tjejer med utländsk bakgrund, som tar chansen att få värdefull hjälp för att klara kunskapskraven.

– Jag har jobbat på kulturskolan och älskar att undervisa, och som pensionär vill man göra en insats och då fastnade jag för det här, förklarar Britt-Marie Börlin.

Antalet elever som droppar in varierar men ligger runt 10 stycken varje gång.

Nour Alfahed med rötter från Damaskus i Syrien går i nian på Transtenskolan och är en av dem som lovordar läxhjälpen:

– Jag går hit alla dagar som det är öppet. Jag får så bra hjälp med allt jag inte förstår än.

– Här kan jag även öva mig att tala och förstå svenska. Det här är jätteviktigt för mig, påpekar Nour som bott i Sverige ett och ett halvt år men som pratar nästan flytande svenska.