De kan förlora all sin mark

Erik och Anna-Lena Johansson med döttrarna Elisabeth och Karin samt Karins pojkvän William. Hela deras jordbruksmark, med trädgårdar och allt, ska, enligt Kumlas nya översiktsplan, bli industriområde.

Textstorlek:

För familjen Johansson som i dag både brukar och bor på gårdarna Sången och Byrsta, Kumla, slutade förra veckan i chock. De fick nämligen, bakvägen reda på att all deras åkermark, varenda hektar, även boningshusen, är inritade som mark där Kumla kommun planerar för byggnation av industrier och logistikterminaler.

– Man har slagit undan framtiden för oss och våra barn, säger Anna-Lena Johansson.

Beskedet att marken är inritad i för bebyggelse i Kumlas nya översiktsplan kom som en chock för många markägare. Åtskilliga jordbruk, och fem byar berörs. Ingen kommunikation i förtid hade skett med några markägare. Det rör sig om flera hundra hektar av högproduktiv åkermark och en hel del skog.

– Kumla kommun vill växa. Det finns en efterfrågan på mark för både industrier och logistikterminaler. Dessutom vill vi ha bort industrier och liknande verksamheter när vi förtätar med mer bostäder inne i Kumla, det här området passar för det, sa Klara Ågren, projektledare för översiktsplanen.

Familjen Johansson bedriver i dag spannmålsodling. Det är kanske den mark i hela kommunen som är allra bäst lämpad för humangrödor, som vete, raps och havre. Deras gårdar ligger ett stenkast från brandstationen i Byrsta, söder om Kumla.

– Våra döttrar har båda utbildat sig inom jordbruk. Karin bor med sin pojkvän William, också han utbildad inom jordbruk, i Byrsta. De såg en framtid i jordbruket här, den framtiden är borta nu, fortsätter Anna- Lena Johansson.

En översiktplan är ett icke bindande och därmed inte juridiskt dokument. Det ska vägleda när man sedan gör den juridiskt bindande detaljplanen. Därför går inte översiktsplanen att överklaga. Däremot kan man under remisstiden, som pågår fram till juni, komma med synpunkter.

Hamnar man i ett område som är planlagt i översiktsplanen påverkar det värdet på fastigheter. Det blir svårt att sälja. Man får inte bygglov för nya byggnader och det blir kalla handen från banken för investeringar. Marken är inritad för exploatering inom 20 år. Även om ingen händer under den tiden ställer det alltså till problem.

Jan Engman, centerpartistiskt oppositionsråd, säger så här:

– I den gamla översiktsplanen, från 2011 skulle vi utveckla industrier och logistik norr om Kumla, vid norra utfarten. Då fanns inte Viaområdet med. Man kan inte med några års mellanrum hatta fram och tillbaka och lägga en död hand över hundratals hektar högproduktiv jordbruksmark på det här sättet. Jag kommer verka för att vi fortsätter utveckla norrut, som vi redan bestämt. En plan vi redan följer. Får jag råda ska hela det här området i Via strykas ur översiktsplanen.