Cykling till jobbet ska uppmuntras i länet

Flera kommuner i vårt län kommer att stötta cykling till jobbet.

Textstorlek:

Nu startar projektet ”Hållbart resande” i vårt län.
Ett led i det arbetet är utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats” och Region Örebro län står bakom.

Askersunds kommun, Hallsbergs kommun, Karlskoga kommun, Lindesbergs kommun, Örebro kommun – alla hakar de nu på för att uppmuntra sina kommuninvånare till att cykla till och från jobbet.

Regionen har tagit fram 18 kriterier där man stämmer av hur ”cykelvänliga” arbetsplatserna är.

Exempel på sådana kriterier är om det finns duschmöjligheter eller omklädningsrum. Hur ser kvalitén på cykelparkeringarna ut? Hur uppmärksammar och prioriterar arbetsplatsen de som cyklar till jobbet? Hur arbetar företagen med kommunikation kring cykling?

Tanken bakom projektet är, förstås, att få fler att ta hojen till jobbet.

En cykelvänlig arbetsplats är, enligt regionens skrivelse, något som kan ge många vinster på arbetsplatserna. Medarbetare som rör på sig dagligen både mår bättre och blir mer sällan sjuka.

Projektet finansieras av Tillväxtverket och med EU-pengar, förutom då regionens medel.

Alla arbetsplatser som uppfyller vissa delar av de 18 kriterierna (tre nivåer) kommer att få utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats” och diplom att sätta upp på väggen.

Örebro har länge ansett sig vara en av landets cykelvänligaste städer, men här handlar det alltså om flera kommuner i länet, varav flera har landsbygdskaraktär.