Bygdegårdsstämma i Vasselhyttan

Styrelsen i Örebro läns bygdegårdsdistrikt.

Textstorlek:

I lördags höll bygdegårdsdistriktet årsstämma på vasselhyttans bygdegård. Det finns 28 bygdegårdar i Örebro län. 12 av dessa var representerade på stämman.

En ny utmärkelse, Årets eldsjäl, delades för första gången ut. Den gick till Martin Andersson från Gällersta Forngårdsförening, Motiveringen berättade att Martin lyft upp Gällersta visfestival till en ny nivå, skapat skollovsbio för barn, musikkaféer men 3 artister per kväll, åter upptagit valborgsmässofirandet men det som är mest glädjande är att Martins engagemang medfört att fler barn och vuxna besöker Gällersta Forngård.

Man delade även ut en silver nål till Göra Selander Sveaborgs bygdegård som i över 40 år varit aktiv i bygdegårdsrörelsen, i sin egen bygdegård Sveaborg.

Hela styrelsen omvaldes.

Örebro läns bygdegårdsditrikt är en del av bygdegårdarnas riksförbund, som samlar bygdegårdar över hela Sverige.