Boel på Kvinnersta får guldmedalj av kungen

Textstorlek:

Boel Edrén från Örebro, får LRF Mjölks Guldmedalj för att ha levererat mjölk av högsta kvalitet under 23 år.
Hon arbetar i mjölkladugården på Kvinnerstaskolan.

Så sent som förra året fick Claes Bergström som också jobbar på skolan, och som varit Boels lärare, också motta medaljen.

Den 16 april tar hon emot medaljen ur Kung Carl Gustafs hand vid en ceremoni i Stockholm. Det är 60-årsjubileum för medlajen

– Sverige är som gjort för mjölkproduktion – det borde vi dra nytta av, säger Boel.

– Det är väldigt roligt att få guldmedaljen! Den är ett erkännande för att man gjort något bra och det ligger en hel del jobb bakom mjölken under dessa år, säger Boel Edrén, som är ladugårdsförman och instruktör på Kvinnerstagymnasiet utanför Örebro.

Boel har jobbat på olika mjölkgårdar sedan 1978. År 1983 fick hon anställning på Kvinnerstagymnasiet, den skola där hon själv gått jordbrukslinjen. Djurintresset fick hon från sin pappa som var distriktsveterinär, så yrkesvalet kändes naturligt.

– Min medalj är faktiskt rolig även för Claes. Han var ju min lärare en gång i tiden. Han jobbar fortfarande då och då, vilket vi uppskattar, säger Boel.