Kvarntorpshögen kan vara värd miljarder – röster höjs mot täckning

Textstorlek:

Kommunledningen i Kumla vill låta Fortum, som driver SAKAB, täcka över Kvarntorpshögen med lera och massor som kommer från hantering av miljöfarligt avfall. Kristdemokraterna och Centerpartiet vill stoppa täckningen. De får stöd av kemiprofessor emeritus vid Örebro universitet, Bert Allard.

Fakta om Kvarntorpshögen

– Vi vill att man gör en ordentlig miljökonsekvensutredning, tar fram ett vetenskapligt underlag och undersöker alternativ innan vi tar några beslut. Att man måste göra något är helt klart, säger Jan Engman, centerpartist.

Kollegan Per Holm, Kristdemokraterna håller med:

– Vi tror det är dumt att ta ett förhastat beslut. Det har skett förr i högens historia. Vi vill inte bidra till att man skapar nya problem. Att täcka högen med avfall, som inte friklassats som ofarligt, känns inte som någon långsiktig lösning.

Förslaget från kommunens styrande majoritet, Socialdemokraterna och Moderaterna är just nu bordlagt, men enligt vad Länsposten erfar kan det tas upp igen redan i mars.

– Vi vill att man avslår förslaget, att man tillsätter en miljöutredning som utreder tre huvudspår. Täckning, sanering eller att återvinna högen. Vi vill också att fullmäktiges beslut från 2008 genomförs. I det ingick att göra en rejäl miljökonsekvensutredning och utreda olika alternativ, säger Jan Engman.

Bert Allard, som är professor emeritus på Örebro universitet säger så här:

– Att bara gå på det nu liggande förslaget är inte försvarbart. Det är inte säkert att en täckning är fel, men man måste utreda vad som är mest lämpligt utgående från en genomgripande funktions- och konsekvensanalys för alla möjliga behandlingsstrategier. Det är dessutom inte bråttom. Högen kommer troligen att brinna i flera tiotals år till. Så länge den brinner är den till stor del torr, och då är metalläckaget begränsat.

Det som gör att högen alltjämt brinner är innehållet av kol. Den obrända skiffern, som tros utgöra cirka 40 procent, innehåller mellan 10-15 procent kol.

Allard tror att återvinning av högen är ett fullt rimligt, och rent av ett troligt alternativ någon gång i framtiden.

– Skiffern innehåller metaller som betecknas som kritiska eller strategiska som redan idag är eftersökta i Europa och världen. Det är metaller som används i elektronik, vindkraftverk, el-bilar etc.

– Vare sig vi gillar det eller inte kommer det troligen att brytas skiffer i Sverige, låt oss säga inom 50 år, och troligen inte i första hand i Närke. Innan dess kommer någon troligen att vilja utvinna metallerna i högen. Skiffern i högen är ju redan bruten och krossad. Då, liksom nu, avgörs högens framtid genom politiska beslut, Vid en eventuell utvinning måste långtgående miljökrav ställas.

Bert uppskattar värdet av metallerna till mellan 200 och 800 kronor per ton, beräknat för antaget innehåll av metaller och med dagens världsmarknadspriser Räknar man med ett snitt på minst 300 kronor och multiplicerar det med antalet ton i högen får man ett uppskatta bruttovärde av storleksordningen 10 miljarder.

– Det är stora värden, och lönsam metallutvinning är trolig men beror på valet av process och villkoren för utvinningen och kraven på efterbehandling. Att uppskatta vikten är svårt, vi vet ju inte hur mycket luft det finns i högen, men de flesta uppskattningar som ges i tillgängliga rapporter anger nivån 30 miljoner ton eller mer.

– Att släcka högen är nog svårt, den kommer att fortsätta brinna. Jag tror inte heller att en täckning av den typ som nu föreslås skulle förhindra läckage. Att bygga barriärer, runt högen, övervaka och rena utgående vatten från högen, är kanske en rimlig lösning, avlsutar Bert Allard.

Fakta om Kvarntorpshögen

Läs mer om skifferbrytning